4. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lærerne fra Eiker videregående skole fikk overvære to dager med undervisning ved den ungarske skolen. (Foto: Hans Petter Ellingsen)

Lærere på utveksling til Ungarn – store forskjeller i undervisningen

Eiker videregående skole har gjennom flere tiår hatt utvekslingsavtaler med skoler i Tyskland, Spania og Frankrike. I år har skolen også fått i gang samarbeidet med Nagy László Gimnázium i byen Komló i Ungarn.
Annonse

Nylig fikk de tre lærerne Hans Petter Ellingsen, Karianne Hole og Per J. Grøthe være med på to dager med undervisning ved den ungarske skolen, som er på nivå med studiespesialiserende i det norske skolesystemet.

– Dette var veldig interessant og lærerikt på flere måter. Vi fikk et innblikk i hvordan andre driver skole, og noe av det vi så kan vi tenke oss å ta i bruk selv. Et slikt besøk stimulerer til refleksjon rundt egen praksis. Vi kan også si at vi på denne måten får utvidet horisonten og perspektivene våre, sier Hole.

Annonse

De tre lærerne sier at det var spesielt interessant å se hvordan ungarerne bruker digital teknologi i skolehverdagen. Elevene har ikke egne bærbare datamaskiner, slik norske elever har. Men de får bruke mobiltelefonene sine når de får beskjed om å finne dem fram, for eksempel for å delta på den spillbaserte læringsplattformen Kahoot.

Gjestene fra Eiker fikk blant annet se at en lærer i fysikk la opp hele undervisningsøkta si rundt en Kahoot-runde, i stedet for at spillet bare ble brukt som en kjapp repetisjon av lærestoffet helt til slutt.

Elevene fikk lang svartid og mulighet til å gjøre utregninger før de svarte. Dette så ut til å være effektivt. De interaktive mulighetene med smartboard ble også brukt mer aktivt i Ungarn enn det som gjøres på Eiker.

Ellers var det en utpreget bruk av poeng- og belønningsordninger for det elevene gjør i klasserommet. Påpeker du for eksempel en feil i gjennomgangen til læreren, vanker det poeng til eleven. Og gjør du en god runde i Kahoot eller i en annen faglig sammenheng, vanker det også belønning. Når du så har samlet sammen et visst antall poeng, kan dette føre til bedre karakter i faget.

Oppholdet i Ungarn vil bli fulgt opp med blant annet digitale møter mellom både elever og ansatte ved skolene, og kanskje kommer også ungarerne på besøk til Eiker etter hvert. Utvekslingen finansieres av Erasmus +, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Her var hele fysikkøkta lagt opp rundt en Kahoot. (Foto: Hans Petter Ellingsen)

– Vi ønsker å samarbeide med kolleger i andre land, for det er nettopp i slike møter at vi skjønner vår egen og andres kultur bedre. Det å være nysgjerrig og ikke fordomsfull i møte med andre som ikke som er som deg selv, ser vi er en viktig egenskap, Mette Mihle Loe.

Hun er ansvarlig for utvekslingen ved skolen på Hokksund.

– Ett av målene ved dette Erasmus+-prosjektet er at flere lærere skal oppleve denne merverdien ved å jobbe med internasjonalt samarbeid. Kunnskap om internasjonale forhold er også ettertraktet i arbeidslivet. Hvis flere lærere involverer seg i dette, vil forhåpentligvis flere elever også få erfaring med hvor viktig internasjonal erfaring er. Ett av målene for framtidige Erasmus-prosjekter er at flere elever skal få muligheten til å reise ut i Europa for å skaffe seg viktig kompetanse for senere arbeidsliv, uttaler Mette Mihle Loe.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Eiker VGS.

Hans Petter Ellingsen og Karianne Hole fra Eiker videregående skole var sammen med kollega Per Jørund Grøthe nylig på jobbskygging på en skole i Ungarn. De sier at det var både lærerikt og interessant. (Foto: P. J. Grøthe)
Del: