24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret i Øvre Eiker 14.12.22. (Foto: ØEK)

Budsjettforslaget til Høyre, FrP, KrF og Venstre ble vedtatt

MENINGER: Som i tidligere år har opposisjonspartiene Høyre, Venstre, KrF og FrP samarbeidet godt om et felles endringsforslag til budsjettet i Øvre Eiker kommune for 2023. I kommunestyret den 14. desember ble disse partienes forslag til driftsbudsjett for Øvre Eiker kommune for 2023 vedtatt i sin helhet.
Annonse

Også investeringsbudsjettet ble vedtatt, for fire av forslagene sammen med Senterpartiet.

Vi prioriterer oppvekst i både drift- og investeringsbudsjettet
Høyre, FrP, KrF og Venstre gjør flere viktige endringer i driftsbudsjettet for 2023. Blant annet reduserer vi den forventede veksten i administrasjon på rådhuset og prioriterer isteden mer penger til tjenestene «ute» i kommunen, og da særlig på oppvekstområdet.

Annonse

I investeringsbudsjettet gjennomfører vi flere viktige prosjekter i både Vestfossen, Skotselv og Ormåsen allerede i 2023 og 2024, også her knyttet til skole og oppvekst. Det er bevilget penger til både ny trafikkløsning ved Vestfossen skole, ny varig løsning for Solbakken barnehage, planlegging og utbygging av Ormåsen oppvekstsenter og tiltak til bedre uteområder og lærerarealer ved Hokksund Barneskole for å nevne noe. Her ble fire av i alt seks av endringsforslagene omarbeidet og fremmet som fellesforslag sammen med Senterpartiet.

Styrker helse og velferdsområdet
Også innenfor helse- og velferdsområdet styrkes satsningen i budsjettet med opposisjonspartienes sitt forslag, som nå er vedtatt. Blant annet er det økt bevilgninger til flere tilrettelagte arbeidsplasser og en betydelig økning til de fysioterapeutene som i dag har veldig små hjemler i Øvre Eiker, slik at de kan opprettholde de gode og populære tilbudene som mange innbyggere nyter godt av.

I vedtaket ligger det også en økt bevilgning til en halv psykologstilling, som kommer i tillegg til bevilgninger som er vedtatt tidligere år. Dette er viktig fordi barn og unges psykiske helse har vært, og fortsetter å være, et viktig satsningsområde og en viktig hjertesak for opposisjonen i denne perioden.

Også vilkårene for kulturlivet i kommunen blir bedre fordi vi har foreslått en ny tilskuddsordning med egne aktivitetsmidler for kulturtiltak i 2023

Økte midler til lærertetthet, innbyggerinvolvering og tilbud til barn og unge
Høyre, FrP, KrF og Venstre fikk også flertall for å styrke rammen for seksjon oppvekst med 1,5 millioner kroner mer per år enn kommunedirektørens forslag. Dette for å styrke lærerbemanningen ytterligere, med et særlig fokus på tidlig innsats. Med denne budsjettendringen ønsker vi å stadfeste at vi ser lærerne som de viktigste ressursene vi har fordi de jobber med det viktigste vi har – våre barn og kommunens framtid.

Denne satsingen på flere lærere kombinert med tiltak på psykisk helse styrker også «laget rundt læreren» gjennom satsingen på skolepsykologer. Målet er å bidra til å gi flere elever i Øvre Eiker-skolen en enda bedre skolehverdag.

Som en del av arbeidet med å gi alle barn en god oppvekst, gir vi også en betydelig engangsbevilgning til biblioteket og BUA som over lang tid har gitt et veldig godt kulturtilbud til store deler av kommunen, inkludert mange barn og unge.

Prioriterer investeringer i oppvekst i Vestfossen, Ormåsen og Skotselv i investeringsbudsjettet
Vi fikk også flertall for viktige endringer i investeringsbudsjettet. Først og fremst blir de samlede forventede investeringene justert ned for 10-årsperioden med i overkant av 100 millioner for å gi rom for andre viktige investeringer vi ønsker å prioritere. Samtidig klarte vi å holde kommunens samlede gjeld nærmere kommunens egen handlingsregel for låneopptak, og unngå at andelen av inntektene som går til gjeldsbetjening blir så stor at det går utover driften eller resulterer i behov for eiendomsskatt.

Vi er tilfredse med å ha fått støtte fra Senterpartiet i vårt budsjettforslag, og vil berømme dem for et godt og konstruktivt budsjettsamarbeid.

Arbeiderpartiets budsjettforslag ble først presentert i kommunestyret, og ble i sin helhet nedstemt. Noen av verbalforslagene fremmet de allerede i formannskapet – og noen av disse ble vedtatt.

Høyre, FrP, KrF og Venstre ønsker alle en riktig god jul.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Fellesgruppeleder for Høyre, FrP, KrF og Venstre i Øvre Eiker

Andreas Lange Størdal
Øvre Eiker Venstre

Kjell Erland Grønbeck
Øvre Eiker KrF

Marianne Verp
Øvre Eiker Høyre

Trond Bermingrud
Øvre Eiker FrP

Del:
Annonse