20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Inger Anne Speilberg i Nav Vest-Viken sier økningen av ledigheten var som forventet.

Ledigheten øker igjen: 6.700 arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken

I desember var 6.666 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. Antall helt arbeidsledige øker nå både her og i landet som helhet selv om det fortsatt er lav ledighet.
Annonse

2,6 prosent av arbeidsstyrken er nå registrert som arbeidssøkere.

I Drammen er det nå 1.078 helt ledige. Det er en økning på 53 fra november, men er 348 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 332 personer på ulike tiltak.

Annonse

I Øvre Eiker er det fortsatt en liten nedgang i arbeidsledigheten med fem personer og det er kun 128 helt ledige i denne kommunen. I tillegg er det 68 på arbeidsmarkedstiltak.

Blant arbeidssøkerne var 3.919 personer registrert som helt ledige i desember, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent. 

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.044 personer. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.622 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 64 personer (+ 4 prosent) sammenlignet med utgangen av november.

Sammenlignet med november, er nå 240 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 7 prosent. Bruttoledigheten har gått opp med 151 personer (+ 3 prosent).

Færre nye stillinger
I Vest-Viken registrerte Nav 2.035 nye ledige stillinger i desember. Det er 1.556 færre enn ved utgangen av november (- 43 prosent), men samtidig 31 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Vi ser nå en svak økning i ledigheten i Vest-Viken. Dette er som forventet, og deler av denne økningen skyldes at mange avslutter tiltak mot slutten av året. Det er også færre utlyste stillinger nå i desember, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.


Ledighet etter bransje
Vi ser en økning i ledigheten i de fleste bransjer sammenlignet med forrige måned. Størst økning i helt ledige ser vi innen bygg og anlegg med 85 personer (+ 20 prosent), reiseliv og transport med 35 personer (+ 11 prosent) og industriarbeid med 28 personer (+ 10 prosent).

De uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i desember, med 576 personer. Deretter kommer bygg og anlegg (509 personer), butikk- og salgsarbeid (375 personer), reiseliv og transport (368 personer) og

serviceyrker og annet arbeid (367 personer).

Høyest og lavest
Drammen er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i desember. Her er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er det kommunene Nore og Uvdal, Gol og Ål som har, der 0,6 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i desember.

Statistikk fra Nav viser at 291 personer (7,4 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 192 personer (11,8 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – desember 2022
  ARBEIDSLEDIGE    ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK 
KOMMUNEAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året førAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året før
Drammen1 0782,153-3483320,6-37-89
Kongsberg1981,411-99630,4-12-16
Ringerike2661,73-60710,5-12-19
Bærum9031,366-3862020,3-13-49
Asker7501,569-2792460,5-816
Hole571,66-17150,4-26
Flå71,313****
Nesbyen130,85-7****
Gol160,6-4-13****
Hemsedal151,0-6-9****
Ål150,6325***
Hol220,95-21****
Sigdal170,92-1****
Krødsherad191,70-9****
Modum1281,83-44410,61-8
Øvre Eiker1281,3-5-38680,7-2-30
Lier1941,311-83540,403
Flesberg141,0-3-2****
Rollag91,22-2****
Nore og Uvdal80,6-2-4****
Jevnaker621,7201980,20-13
Vest-Viken3 9191,5240-1 3981 1250,4-89-226
Viken12 1361,9566-3 7263 0350,5-194-970
LANDET47 6841,61 994-13 35210 3670,4-607-5 874

Del:
Annonse