17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre er foreslått som Senterpartiets ordførerkandidat i Øvre Eiker og han er klar til å ta over klubba fra Knut Kvale som gir seg etter valget.

Kim Mogen Myhre: Vil ta over etter Knut Kvale som ordfører

VALG 2023: Dersom nominasjonsmøtet til Øvre Eiker Senterparti følger innstillingen fra komiteen, vil Kim Mogen Myhre trone på toppen av neste års liste til kommunestyrevalget. Men han kan få konkurranse av Tonje Adelsten.
Annonse

Torsdag presenterte leder av nominasjonskomiteen i Øvre Eiker Senterparti, Kristoffer Røren, forslaget til lista foran neste års kommunestyrevalg. Men det var en delt innstilling på topp-jobben og derved ordførerkandidaten.

Mens flertallet i komiteen ville ha Kim på topp, var det altså et mindretall som ønsket en kvinnelig kandidat på denne plassen. Tonje Adelsten sa seg villig til den jobben, men det er nå altså opp til selve nominasjonsmøtet 26. januar å bestemme den endelige plasseringen.

Annonse

Mange kandidater å ta av
Ifølge Kristoffer Røren har partiet en solid medlemsmasse å ta av når det gjelder kandidater til slike valglister. Partiet har derfor brukt sine maksimalt lovlige plasser til 43 kandidater. Og skal vi tro Røren rett så har de enda flere å fylle på med dersom det skulle bli nødvendig.

Forslaget fra nominasjonskomiteen har vært ute på høring når det gjelder de 10 øverste plassene. Noen flere er det kanskje ikke realistisk å håpe å få inn ved det kommende valget. Siste valg ga imidlertid 11 representanter og de ble dermed det største partiet i kommunestyret.

Kristoffer Røren brukte betegnelsen et helt fotballag den gangen. Nå nøyer han seg med å håpe på et håndballag – altså syv. Men håpet om å gjøre et bedre valg enn dagens meningsmålinger på sentralt hold skulle tilsi, lever i beste velgående.

Fått til mye i mindretall
Kim Mogen Myhre er gruppeleder inneværende periode og for så vidt et naturlig valg til toppjobben nå som sittende ordfører, Knut Kvale, velger å gi seg med kommunalpolitikk.

– Vi har fått til et godt lag her og selvsagt håper jeg på at nominasjonsmøtet følger innstillingen som nå ligger på bordet, sier Kim Mogen Myhre.

Han og resten av partiet skal nå starte programarbeidet før høstens valgkamp og håper selvsagt på en god oppslutning om deres kjernesaker. Myhre mener de har fått bra gjennomslag for de viktigste politiske sakene selv om de har sittet i et mindretall, mye takket være et godt samarbeid med de borgerlige partiene i kommunestyret. For samarbeidet med Arbeiderpartiet skar seg relativt fort etter valget selv om AP har beholdt varaordføreren.

Nye ansikter
Forslaget til valgliste viser flere nye navn i Øvre Eiker. Ett av dem er Magnus Weggesrud, som nå er satt opp på en fjerdeplass. Han er langt fra noen nykommer i Senterpartiet og stiller også for partiet i Buskerud.

En annen nykommer er Henrik Luke Jacobsen Paulsen fra Skotselv. Som 20-åring har han likevel noen års fartstid i ungdomspartiet. Tom Erik Dahl Varlo – også han fra Skotselv er også et nytt blad og er plassert på en syvende plass. Inger Marie Nedberg fra Vestfossen har heller ikke vært i kommunestyret tidligere, men er nå foreslått til en sjetteplass.

Presentasjon av forslag til Senterpartiets liste i kommunestyresalen torsdag med blant annet toppkandidatene. F.v. ser vi Tonje Adelsten, Kim Mogen Myhre, Henrik Luke Jacobsen Paulsen, Astrid Røren, Magnus Weggesrud og Tom Erik Dahl Varlo.

KOMMUNESTYREVALGET 2023 I ØVRE EIKER KOMMUNE

ØVRE EIKER SENTERPARTI

1. Kim Mogen Myhre, Fiskum, 1979
2. Tonje Adelsten, Hokksund, 1985
3. Astrid Røren, Hokksund, 1972
4. Magnus Weggesrud, Hokksund, 1990
5. Henrik Luke Jacobsen Paulsen, Skotselv, 2002
6. Inger Marie Nedberg, Vestfossen, 1975
7. Tom Erik Dahl Varlo, Skotselv, 1987
8. Karoline Krogh-Hanssen, Skotselv, 1975
9. Rune Gislerud, Fiskum, 1966
10. Rolf Hansen, Hokksund, 1956
11. Elisabeth Bremeyer Carlsen, Vestfossen, 1980
12. Knut Hellik Kvale, Hokksund, 1983
13. Odd Johan Stenshorne, Vestfossen, 1975
14. Renate Skogly, Fiskum, 1980
15. Lars Erik Stigen, Hokksund, 1981
16. Didrik McMillian Didriksen, Hokksund, 1951
17. Marit Hals, Vestfossen, 1961
18. Knut Larsen, Skotselv, 1968
19. Martin Røren, Hokksund, 1999
20. Ingrid Marie Østerud, Vestfossen, 1988
21. Truls Mogen Myhre, Vestfossen, 1985
22. Hans Krekling, Hokksund, 2003
23. Hilde Ruud, Fiskum, 1971
24. Øyvind Foss, Hokksund, 1963
25. Linda Iren Sørvig, Vestfossen, 1974
26. Jan Roger Hagen, Skotselv, 1966
27. Henriette Varlo Flaget, Hokksund, 1968
28. Simen Fossen Hals, Vestfossen, 1990
29. Nils Kristian Aker, Hokksund, 1991
30. Signe Røren Dahlen, Hokksund, 1968
31. Per Anton Mykland, Hokksund, 1971
32. Ingrid Marit B. Terum, Hokksund, 1961
33. Sigurd Bye Røren, Fiskum, 1968
34. Morten Syvertsen, Hokksund, 1967
35. Astrid Clausen, Hokksund, 1944
36. Hans Kristian Woldstad, Vestfossen, 1979
37. Tone Muggerud, Fiskum, 1969
38. Bjørn Arnestad, Vestfossen, 1954
39. Ole Petter Gulliksrud, Fiskum, 1987
40. Anne Marie Sando, Hokksund, 1955
41. Anders Skarra, Vestfossen, 1965
42. Ingrid Hals, Fiskum, 1947
43. Bjørn Braathen, Vestfossen, 1952

Del:
Annonse