27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Distributørene for kinofilm setter nå aldersgrenser på filmer før de vises på kino, på samme måte som for eksempel TV 2 og NRK gjør for TV-program. (Foto Medietilsynet)

Fra i dag settes aldersgrensene på kino av distributørene

Fra nyttår har distributørene selv ansvar for å sette aldersgrense på kinofilmer. Frem til nå har dette vært gjort av Medietilsynet.
Annonse

– Dette er en nødvendig modernisering av regelverket. Vi skal passe godt på slik at det blir like trygt som før å ta med ungene på kino, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet har selv tatt initiativ til endringene i bildeprogramloven, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni i fjor. Endringene betyr at staten ikke lenger skal forhåndskontrollere film som vises på kino. Nå er det distributørene som setter aldersgrenser på filmene før de vises, på samme måte som for eksempel TV 2 og NRK gjør for TV-program.

Annonse

Kinofilm-distributørene har fått god opplæring i reglene
For å sikre at aldersgrensene fortsatt settes i tråd med regelverket, har Medietilsynet utarbeidet retningslinjer og skal gjennomføre jevnlige kontroller. Medietilsynet har dessuten gjennomført opplæring av kinofilmdistributørene, slik at de er godt forberedt på den nye oppgaven.

– Medietilsynet kan overprøve aldersgrensene fastsatt av en distributør, dersom vi mener det er gjort feil. Vi kontrollerer tett fra oppstarten og holder god dialog med bransjen. Vi tar også gjerne imot tips fra publikum, sier Sekkelsten.

Norske aldersgrenser på film og TV-program
Bildeprogramloven skal verne barn mot innhold som kan være skadelig for dem, og ett av virkemidlene er aldersgrenser på program og filmer. Aldersgrensen sier ikke alltid noe om hvilken aldersgruppe filmen egner seg for. En film for voksne kan bli tillatt for alle, selv om innholdet i filmen ikke nødvendigvis vil passe for barn.

– Aldersgrensen settes ut fra om innholdet vurderes å være skadelig eller ikke. Dette balanseres mot at barn og unge har rett på informasjon og tilgang til medieinnhold, sier Sekkelsten.

Medietilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i loven blir overholdt.

De norske aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. Aldersgrensene skal settes etter retningslinjene fra Medietilsynet.

Del:
Annonse