8. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det har vært gjennomført rekordmange oppkjøringer i 2022 etter to år med lange køer på grunn av pandemien. (Illustrasjon)

Nær 160.000 oppkjøringer i 2022 – fortsatt høy strykprosent på teoriprøven

Med nær 160.000 gjennomførte oppkjøringer er ventetiden for oppkjøring mange steder tilbake til et normalnivå på om lag fire uker. Per 31. desember er det totalt gjennomført 157.970 oppkjøringer i alle klasser. 79 prosent av alle oppkjøringer er bestått, men når det gjelder teoriprøven er det hele 40 prosent som stryker.
Annonse

– Aldri før har det vært gjennomført flere oppkjøringer i Norge, sier avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

– Det er fortsatt stor pågang etter prøver i de større byene, men vi jobber iherdig med å redusere ventetiden både der og i resten av landet. Sensorene har gjennomført oppkjøringer både på kvelder og i helgene, og de har hjulpet hverandre på tvers av landsdelene etter hvor etterspørselen har vært størst, sier Herbst.

Annonse

-Vi har gjennomført 5.840 flere oppkjøringer i 2022 enn året før og 18.570 flere enn i 2019, sier Heidi-Kristin Herbst, som legger til at 2019 var siste normalåret før konsekvensene av pandemien rammet oss og svært mange andre. Koronapandemien gjorde at etterspørselen etter førerkort økte, og vi har de siste årene hatt lange ventetider på oppkjøring, sier hun.

Mange stryker
Ikke beståtte førerprøver er ressurskrevende og bidrar til at flere må vente på å få gjennomført førerprøven.

79 prosent av alle prøver i 2022 er bestått, det vil si 124.460 førerprøver. 98.459 førerkortkandidater bestod på første forsøk, 18.710 på andre forsøk, 4.735 på tredje forsøk og 2.556 måtte prøve flere ganger. Hvor blir det da av de resterende 33.510? Mange tar flere kjøretimer og prøver igjen neste år – andre gir opp.

Årsresultater: Oppkjøring (alle førerkortklasser)
2022: 157.970 gjennomførte prøver, 79 prosent fikk bestått + 967 Kjørevurderinger(helse/politi).
2021: 152.130 gjennomførte prøver, 80 prosent fikk bestått.
2020: 127.709 gjennomførte prøver, 79 prosent fikk bestått.
2019: 139.397 gjennomførte prøver, 77 prosent fikk bestått.

Årsresultater: Teoriprøver (alle førerkortklasser).
2022: 197.930 gjennomførte prøver, 60 prosent fikk bestått + 5.018 tilrettelagte teoriprøver (Språk, dysleksi, døvetolk).
2021: 201.549 gjennomførte prøver, 64 prosent fikk bestått.
2020: 201.661 gjennomførte prøver, 60 prosent fikk bestått.
2019: 186.316 gjennomførte prøver, 61 prosent fikk bestått.

Høy strykprosent gjør at køene for oppkjøring og teori er unødvendig lange. Noen må prøve tre til fire ganger – andre gir opp å få «lappen», sier avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

Del: