22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det har vært betydelig flere omkomne på sykkel i 2022 sammenlignet med tidligere år. (Foto: Henriette Erken Busterud / SVV)

Dramatisk økning i antall sommer-ulykker preget trafikk-året 2022

Hele 118 personer omkom i trafikken i 2022. Mens resten av året har vært som normalt, var det de høye ulykkestallene i sommer som skapte bekymringer. I desember alene døde åtte personer på norske veier.
Annonse

Oppgangen har vært betydelig, og antall drepte økte med nesten 50 prosent fra 80 omkomne i 2021 til 118 i 2022. 67 personer omkom i trafikken i månedene mai (19), juni (18), juli (11) og august (19). Det ble til slutt åtte som døde i desember i 2022 mot fem i 2021. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– Jeg er bekymret over utviklingen. Vi har satt oss ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Arbeidet mot trafikkdøden fortsetter med uforminsket styrke. En trafikkulykke med drepte eller hardt skadde er en for mange, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Annonse

Mange ulykker med voksne
Omkomne i alderen 45 år eller eldre utgjør nesten hele økningen i antall trafikkdrepte fra 2021 til 2022. Hver tredje omkomne i 2022 er i alderen 65 år eller eldre.

– Med en aldrende befolkning er dette en utvikling som bekymrer. Vi må bruke vår erfaring i trafikken på en positiv måte, sier Hovland.

Uvanlig mange dødsulykker på sykkel
Det har vært betydelig flere omkomne på sykkel i 2022 sammenlignet med tidligere år. Det er særlig fem omkomne på elsparkesykkel og to på elsykkel som slår ut på statistikken. 11 dødsulykker med vanlig sykkel er dobbelt så mye som de tre foregående årene.

– Vi skal levere på både nullvekst og nullvisjon i trafikken. Når vi vil at flere skal sykle og gå må vi se på hvordan vi sammen med andre bedre kan tilrettelegge for de myke trafikantene fremover, sier vegdirektøren.

Økning i MC- og ATV-ulykker
En annen særlig ting som utpeker seg i 2022, er flere ulykker med ATV og traktor. Seks dødsulykker er mye sammenlignet med tidligere år. Tre omkom på slike kjøretøy i fjor, og i årene før har det vært få eller ingen døde.

Dødsulykker på MC økte også i fjor, med 21 døde, mot 15 året før. Vi må tilbake til 2016 for å finne et tilsvarende høyt tall. For månedene med høysesong, fra mai til august, utgjør omkomne på motorsykkel 25 prosent av alle drepte i trafikken.

FRONT MOT FRONT: Begge bilene er totalvrak etter krasjen, som inntraff mellom Åserud og Herstrøm. I denne ulykken ble to personer alvorlig skadet. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Antallet hardt skadde øker ikke
Registreringen av antall hardt skadde i trafikken ligger noen måneder på etterskudd. Antallet varierer, men ved utgangen av august i år er det registrert om lag like mange hardt skadde siste 12 måneder (sept. 2021 – aug. 2022) som i hele 2021 (575 mot 569). Utviklingen i antall hardt skadde er med andre ord mer positiv enn for drepte.

– Det er fortsatt for mange mennesker som blir hardt skadet og får livene sine endret, kanskje for resten av livet. Dette tar vi på største alvor, sier veidirektøren.

2020 og 2021 var annerledes – 2022 er mer normalt
Tallene viser at det er sannsynlig at koronaen påvirket trafikkbildet de to foregående årene. I 2020 og 2021 var det uvanlig få som omkom i trafikken i Norge. Dette er en trend også i andre land i Europa. Mindre trafikk forklarer noe av utviklingen, men ikke alt.

– Det er i mange år jobbet godt med trafikksikkerhet i Norge, av store og små aktører. I europeisk sammenheng har vi få omkomne i trafikken målt opp mot folketallet. Jeg ønsker meg for det nye året er at vi alle blir enda mer bevisste og flinke til å gjøre de riktige tingene i trafikken – at vi blir enda mer oppmerksomme og konsentrerte om trafikken. Det vil bidra til å redde liv og å nærme oss nullvisjonen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Del: