29. november 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen kommune går til grønt beredskapsnivå i helse- og omsorgsinstitusjonene noe som betyr reduserte tilbud og hardere prioriteringer. (Illustrasjon)

Øker beredskapsnivået innen helse- og omsorgstjenestene

(Oppdatert kl. 18.15) Helse- og omsorgsinstitusjonene i Drammen kommune går fra ordinær drift og innfører grønt beredskapsnivå. Dette kan påvirke tjenestetilbudet til ulike grupper tjenestemottakere. Øvre Eiker øker ikke beredskapen foreløpig.
Annonse

Drammen sykehus varslet som omtalt tirsdag 3. januar at de går til gult beredskapsnivå og ber om at alle pasienter håndteres på et lavere omsorgsnivå enn i spesialisthelsetjenesten, dersom det er mulig.

Krevende dager
Dette innebærer en økt belastning på de kommunale helseinstitusjonene, samtidig som ressurssituasjonen i den kommunale helse- og omsorgtjenesten også er krevende som følge av høyt sykefravær for tiden. Meldingen om mye snø og vanskelige kjøreforhold de kommende dagene forverrer situasjonen ytterligere for hjemmetjenesten.

Annonse

– Vi har noen krevende dager foran oss, og alle kan dessverre ikke forvente samme tjenestenivå som i en normal hverdag. Situasjonen er under kontroll ved helse- og omsorgsinstitusjonene våre, men den er krevende med økt sykefravær og konsekvensen av beredskapsnivået på sykehuset, sier Sudhir Sharma som er kommunalsjef for institusjon og hjemmetjenester i Drammen kommune.

PRIORITERING: Nødvendig helsehjelp vil bli opprettholdt.
Dersom det blir nødvendig å gjøre prioriteringer som påvirker tjenestetilbudet, vil prioriteringen være slik:

Nødvendig helsehjelp, som oppfølging av behandling, medisiner og daglig praktisk bistand til personlig hygiene og ernæring vil bli opprettholdt.

Etter individuell vurdering av den enkelte bruker, kan følgende oppgaver bli utsatt eller ikke utført:

– Praktisk bistand som ikke er knyttet til nødvendig daglig personlig hygiene eller ernæring.
– Avlastnings- og rullerende opptak i institusjon.
– Forebyggende helsetiltak.
– Rehabilitering i hjemmet.
– Aktivitetstilbud.
– Tjenestemottakere som blir berørt av endringer i tjenestetilbudet, blir kontaktet direkte av tjenesten.

Styrket bemanning ved legevakten
Også ved Drammen legevakt er situasjonen krevende. Bemanningen ved legevakten er styrket, men det må fortsatt påregnes økt ventetid både ved henvendelser på telefonen og ved fysisk oppmøte.

Drammen kommune vil følge situasjonen tett de kommende dagene og går tilbake til ordinær drift så snart situasjonen tillater dette.

Ikke behov i Øvre Eiker
– Vi har også høyt sykefravær og mye press. Men foreløpig har vi ikke sett behov for å heve beredskapen. Vi er forberedt på mye snø og glad for at Røde Kors hjelpekorps har stilt seg til rådighet hvis det blir vanskelig å komme frem til enkelte som må ha hjelp, sier helse- og omsorgssjef Kari Hesselberg til Eikernytt.no.

Del:
Annonse