28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fagdirektør Ulrich Spreng ved Vestre Viken HF sliter med sprengt kapasitet på en rekke felt og har økt beredskapen. (Arkivbilde)

Vestre Viken går i gul beredskap – kapasiteten er krevende

Fra 3. januar 2023 klokken 14.00 gikk Vestre Viken HF over i gul beredskap. På Drammen sykehus er det overbelegg på sengepostene og svært stor pågang i akuttmottaket.
Annonse

Bakgrunnen for den økte beredskapen er en stor tilstrømning av pasienter med infeksjonssykdommer og bruddskader og et høyt belegg på sengepostene med et stort behov for isolasjon av pasienter. I tillegg er det fortsatt høyt sykefravær blant egne ansatte.

– Det er en krevende situasjon, særlig i akuttmottakene og ved våre medisinske avdelinger ved de fire sykehusene. Ved å justere til gult beredskapsnivå vil foretaket fordele belastning, sikre tilstrekkelig bemanning og kritisk kompetanse, skriver foretaket i en pressemelding.

Annonse

– Vi mobiliserer og omdisponerer tilgjengelig personell og styrker bemanningen i akuttmottakene. Videre styrker vi funksjoner som renhold og transport. Noen planlagte operasjoner må dessverre utsettes, opplyser fagdirektør i Vestre Viken HF, Ulrich Spreng.

Det er viktig å understreke at pasienter som blir berørt vil bli informert så raskt som praktisk mulig. De som ikke hører noe annet skal møte som avtalt.

– Har du ikke blitt kontaktet skal du møte som avtalt til time. Ikke ring oss, vi ringer deg hvis det er noen endringer, sier fagdirektør Ulrich Spreng.

Status ved de forskjellige sykehusene:
Drammen sykehus: Overbelegg på sengepostene og svært stor pågang i akuttmottaket (gul beredskap).

Bærum sykehus: Overbelegg på sengepostene og stor pågang i akuttmottaket (grønn beredskap).

Ringerike sykehus: Overbelegg på sengepostene og stor pågang i akuttmottaket (grønn beredskap).

Kongsberg sykehus: Noe overbelegg (normal drift)

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.

Fakta om Vestre Viken HF:
Vi har somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.

Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling på Blakstad i Asker og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Vi har dessuten virksomhet ved 15 ambulansestasjoner.

VVHF har et pasientgrunnlag på ca. 500.000 fordelt på 22 kommuner og har ca. 10.000 ansatte.

Vestre Viken helseforetak er organisert i åtte klinikker:
Bærum sykehus
Drammen sykehus
Kongsberg sykehus
Ringerike sykehus
Psykisk helse og rus (Inkl. Blakstad)
Prehospitale tjenester
Medisinsk diagnostikk
Intern service

Del:
Annonse