1. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Selv om prisene på borettslagsboliger falt kraftig siste kvartal i 2022, er årsgjennomsnittet seks prosent høyere i 2022 enn i 2021, sier Hilde Karoline Midsem. (Foto: Nadia Frantsen)

Prisene falt i 4. kvartal – men økte samlet i 2022 for borettslagsboliger

Prisen på borettslagsboliger falt 4,9 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Boligprisene var likevel to prosent høyere enn på samme tid året før på grunn av den sterke prisveksten første halvår 2022. Som årsgjennomsnitt var prisene på borettslagsboliger seks prosent høyere i 2022 enn i 2021.
Annonse

– Høyere renter er en viktig forklaring på boligprisfallet i høst og vil trolig bidra til at prisene faller videre de neste månedene. Svak utvikling i husholdningenes disponible realinntekter bidrar også. Husholdningene er nå svært pessimistiske i sitt syn på egen økonomi, og en relativt høy andel forventer videre boligprisfall. Vi tror boligprisene vil falle fire prosent i 2023 som årsgjennomsnitt, sier sjeføkonom i NBBL, Hilde Karoline Midsem.

Lavere boligbygging
– Avtakende boligpriser, fortsatt høye materialkostnader og utsikter til lavere etterspørsel svekker lønnsomhetsutsiktene i byggenæringen og demper boligbyggingen. Husholdningenes boliginvesteringer ligger an til å falle i 2022 og vi venter at nedgangen fortsetter i år. Et lavt tilbud av nye boliger virker dempende på boligprisnedgangen, og vil på sikt kunne gi nytt prispress, avslutter Midsem.

Annonse

Del: