21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

UP vil fortsette sine kontroller utover i 2023 selv om værforholdene kan være utfordrende mange ganger. (Foto: UP)

UP-året 2022: Flere tatt for ruskjøring og fartsovertredelser

Det har vært en stor økning fartssaker i fotobokser og anmeldelser for ruspåvirket kjøring. Det viser UPs foreløpige tall for 2022.
Annonse

Foreløpige tall fra trafikk-året 2022 viser at politiet avdekket flere ruspåvirkede førere enn noen gang tidligere. Flere sjåfører enn tidligere fikk også en reaksjon etter å ha passert fotobokser i for høy fart.

Økt oppdagelse av fartsovertredelser i fotobokser, skyldes først og fremst at flere fotobokser har vært mer aktive enn tidligere år.

Annonse

11.633 sjåfører ble anmeldt for ruspåvirket kjøring. Det er en økning på 20 prosent fra året før da det var 9.706 som ble tatt.

Hele 201.153 sjåfører fikk reaksjoner for fart. Det er en økning på seks prosent fra året før da det var 190.060 som fikk en eler annen reaksjon. Den største økningen var i ATK-saker, der 95.349 fikk en reaksjon noe som er en 28 prosents økning.

– Rus, fart og uoppmerksomhet er foranledningen til alvorlige ulykker i trafikken, derfor kommer politiet til å fortsette sin kontrollvirksomhet i det nye året, sier UP-sjef Knut Smedsrud.

UP-sjefen understreker samtidig hvor viktig det er at samtlige sjåfører tar ansvar for egen atferd i trafikken.

– Vi er avhengig av at absolutt alle bidrar for å redusere antallet alvorlige trafikkulykker, sier Smedsrud.

UP-sjef Knut Smedsrud fra Hokksund ber alle bilister om å bidra for å få ned de dystre ulykkestallene på veiene. (Foto: Politiet)

Del:
Annonse