8. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Flere jenter får og blir spurt om nakenbilder av ukjente, mens guttene oftest får bilder og forespørsler fra noen de kjenner. (Foto: 15 sekunder / Medietilsynet)

Jenter blir spurt om nakenbilder på nett – økende deling og salg

Nær halvparten av jentene i 13–14-årsalderen er blitt spurt om å sende nakenbilder av seg selv til andre, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Fire av ti har mottatt nakenbilder fra andre. Og problemet er økende.
Annonse

Langt færre av guttene på samme alder har fått eller er blitt spurt om å dele nakenbilder. Medietilsynets undersøkelse viser også at flere jenter får og blir spurt om nakenbilder av ukjente, mens guttene oftest får bilder og forespørsler fra noen de kjenner.

– At så mange unge jenter opplever mas og press fra ukjente om å dele nakenbilder, er bekymringsfullt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Annonse

Økning i antall unge som har delt nakenbilder av seg selv
Flere 13–14-åringer har delt nakenbilder av seg selv enn for seks år siden. Medietilsynets undersøkelse viser at andelen gikk fra tre til åtte prosent, som er en økning på totalt fem prosentpoeng. De to siste årene økte andelen med to prosentpoeng. Andelen som har delt slike bilder, øker med alder; fra 8 prosent blant 13–14-åringene til 19 prosent av 17–18-åringene, viser Barn og medier 2022. Det er ingen store kjønnsforskjeller her.

– Tallene viser at flere av de yngste av begge kjønn i større grad enn tidligere påvirkes til å sende nakenbilder, sier Velsand.

Politiet frykter at omfanget av salg av nakenbilder kommer til å øke
16 prosent av jentene på 13–14 år har blitt spurt om å sende nakenbilder av seg selv mot betaling, mot kun to prosent av guttene på samme alder, viser tall fra Barn og medier 2022.

Politiet bekrefter at de også har registrert en økning i antall barn som selger nakenbilder eller videoer av seg selv på internett de siste årene. Vanligvis tar barna bilder eller videoer av seg selv, som de ofte deler på Snapchat.

– Vi vurderer det som sannsynlig at omfanget av kjøp og salg av nakenbilder og videoer av mindreårige kommer til å øke fremover, sier avsnittsleder Helge Haugland i Kripos.

Han oppfordrer foreldre til å snakke med ungdommene sine om salg av nakenbilder og mulige konsekvenser, og ta kontakt med politiet dersom de finner ut at noe straffbart har skjedd.

Hva bør du gjøre når nakenbilder er på avveie
• Politiet har samlet informasjon om hva du bør gjøre dersom nakenbilder kommer på avveie, og hva straffen er for å dele slike bilder og videoer av andre her: Delbart?

Ta kontakt med politiet dersom du blir utsatt for seksuell utpressing på nett eller noen har delt nakenbilder av deg mot din vilje. Her finner du flere råd fra politiet om barn og unges nettbruk.

• Barn og unge kan få hjelp og stille spørsmål anonymt om nakenbilder her: Kors på halsen, ung.no og Alarmtelefonen for barn og unge.

• Ta kontakt med rådgivningstjenesten slettmeg.no for å få fjernet uønskede bilder. Ta skjermbilder og dokumenter hvem som har delt, og hvor og når bildet er delt.

• Meld fra til nettjenesten bildet er lagt ut på. Det kan ofte forhindre at bildet blir delt videre på plattformen. Mange nettsider tar også bort seksualiserte bilder og videoer av barn dersom de blir varslet om at et slikt bilde er publisert der.

Del: