17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Høyres kandidater til høstens kommunestyrevalg skal jobbe videre med skoleløsningen på Loesmoen.

Det må bygges ny barneskole på Loesmoen

MENINGER: Øvre Eiker Høyre har hele veien vært klare på at det må bygges en ny skole til erstatning for Lerberg Barneskole. 16. juni 2021 stemte vi for å bygge denne på Loesmoen – og det er fortsatt partiets syn.
Annonse

Hokksund barneskole er i dag en gammel skole, bygget i 1953 og renovert i 1994/1995. Skolen ble bygget for langt færre elever enn de 530 elevene som i dag går der, og elevene og lærerne har dårlige arbeidsforhold. Eksisterende lovkrav følges ikke og skolen drives på dispensasjon.

Kan vi ikke bare gå for to skoler?
En totalrehabilitering av Lerberg barneskole for 350 elever vil koste kommunen mellom 80 – 120 millioner kroner. Da har vi fortsatt en over 70 år gammel grunnkonstruksjon, som ble laget for en annen tid både med hensyn til universell utforming og pedagogikk. En ny skole gir alle muligheter for å drive en moderne skole for alle elever i skolekretsen med moderne pedagogikk, valgfag, med alt av spesialrom, hallflater og en samdrift med idretten.

Annonse

Driftsmessig vil to skoler fremfor en gi betydelig økte driftskostnader. Våre skoler drives med et minimum av administrativ bemanning. Rent formelt kunne vi kanskje klare oss med en rektor fremfor to, men realiteten er at dette måtte bli to skoler med to administrasjoner for å få skolen til å fungere.

Oppgaveutvalget fikk seg forelagt tall som viser at årlig merkostnad kan bli så høy som 12 millioner kroner for bygningsdrift, undervisning og administrasjon. Over 30 år er det 360 millioner kroner mer, enn hva én skole vil koste. Her er merkostnader for eventuelt ekstra klasser som følge av deling ikke medtatt.

Lerberg må selges
Investeringsmessig er det å bevare Lerberg svært dyrt. I prosjektet på Loesmoen ligger det inne 700 elever for ca. 440 millioner kroner. Skulle vi trekke ut 14 klasserom for å fortsette skoledriften på Lerberg så sparer vi 54 millioner kroner. Med andre ord kunne vi kanskje se for oss at dette ikke spiller så stor rolle om vi pusser opp Lerberg for inntil 54 millioner kroner, men dette er en feilslutning.

For å bygge en ny stor skole på Loesmoen, må tomten på Lerberg selges. Denne tomten er et viktig bidrag for å realisere ny skole. Å bygge en ny skole og avhende Lerberg vil gi mellom 70 – 80 millioner kroner i salgsinntekt. Alt etter hvilken standard vi legger til grunn for å renovere Lerberg, så kan ikke Lerberg renoveres for noe under 80 millioner kroner. Antagelig ligger beløpet nærmere 120 millioner kroner.

Bevares Lerberg som en liten skole, vil vi ikke realisere et salg av tomten. Legger vi til grunn at salgsinntekten utgjør om lag 80 millioner, så vil altså det å beholde to skoler koste kommunen 26 millioner mer, før vi har renovert Lerberg. Om det koster 100 millioner kroner å bringe denne 70 år gamle skolen opp til en akseptabel standard, så vil en delt løsning koste 126 millioner kroner mer enn å bygge en stor skole på Loesmoen. Legger vi dette sammen med økte driftskostnader – så koster to skoler fremfor én i et 30-årsperpektiv denne kommunen 485 millioner kroner mer.

Disse pengene trenger Øvre Eiker til å bygge ny svømmehall på Loesmoen, og vi trenger dem til å bygge ut Eikertun. 

To skoler er intet alternativ
To skoler er derfor ikke et alternativ for Høyre. Ved å renovere Lerberg og bygge mindre på Loesmoen vil både lærere og elever på Lerberg ha en langt dårligere skole enn for dem på Loesmoen. Spesialrom, bygningskropp og utearealer vil være betydelig dårligere. Rent faglig vil to skoler på 350 elever kunne klare seg, men Høyre mener det vil bli så mye bedre om alle elever i skolekrets Hokksund vil få en ny skole, og ikke bare halvparten.

Øvre Eiker Høyre har gjennomført en representativ befolkningsundersøkelse i skolekrets Hokksund. Her er innbyggerne spurt om de stiller seg positiv eller negativ til en ny stor barneskole på Loesmoen. 62 prosent av de spurte stiller seg positive til dette, 25 prosent er negative og 13 prosent vet ikke.

Det er altså over dobbelt så mange som er positive enn de som er negative. Blant de yngre aldersgruppene er hele 80 prosent positive. Dette rimer svært godt med vårt inntrykk fra før. Andre partier hevder noe annet, men Høyre er trygge på at dette er et riktig valg, også for et flertall av de som faktisk skal bruke denne skolen.

Vi har også spurt befolkningen om de kunne tenke seg å redusere skolen på Loesmoen for å bygge svømmehall. Det er 33 prosent positive til, mens hele 46 prosent er negative. 21 prosent er ikke sikre. Konklusjonen vår er at befolkningen ikke ønsker å bygge mindre for å ha penger til svømmehall – og det er vi enige i.

Er stor skole dårligere enn mellomstor?
Nordahl-rapporten fra 2022 anfører at størrelsen på skolen er ubetydelig for elevenes trivsel og mobbing. Flere undersøkelser fra Norge og Sverige – og internasjonalt – peker faktisk på at den ideelle størrelsen ligger på mellom 550-700 elever.

Øvre Eiker Høyre har ikke veket en tomme i denne saken. Økonomisk, faglig og trivselsmessig er en stor skole på Loesmoen det eneste rette, og det er befolkningen enige i. Vi utfordrer de partiene som er for en delt løsning – på hvordan ekstraregningen på minst 485 millioner kroner skal betales – om vi skal beholde Lerberg skole.

Øvre Eiker Høyre slutter seg til innstillingen fra Øvre Eiker Kommunale Eiendomsforetak, som betyr å flytte dagens skole til Loesmoen og bygge denne for 700 elever. Dette er det beste alternativet både for elevene, lærerne og for kommunens økonomi. Prosjektet som ligger foran oss møter det behovet Øvre Eiker har. I tillegg må det bygges svømmehall.

Hokksund, den 17. januar 2023
Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse