18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det blir med all sannsynlighet vedtatt å bygge én ny barneskole på Loesmoen i dagens kommunestyremøte med knappest mulig flertall. (Illustrasjon)

I ettermiddag skal skolesaken opp i kommunestyret – er trolig avgjort

(Oppdatert kl. 13.45) Debatten om én skole på Loesmoen eller delt løsning med Lerberg pågår for fullt. Men i realiteten kan saken være avgjort allerede før møtet begynner kl. 16.00 i dag. Det sørger et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og SV for.
Annonse

Høyre har i dag kommet med sin endelige beslutning om hva de vil stemme for når det gjelder bygging av ny barneskole på Loesmoen. Partiet vil gå for bygging av én ny stor skole og legge ned Lerberg. Salget av Lerberg-eiendommen skal delfinansiere bygging av ny skole.

For å få flertall for sitt syn, vil de stemme sammen med AP og SV i denne saken. Det gir de tre partiene det nødvendige flertallet på 19 av 37 representanter.

Annonse

I denne saken rakner altså samarbeidet på borgerlig side ettersom Senterpartiet vil gå for en delt løsning sammen med Venstre. Hva MDG vil stemme, er ikke kjent, men den ene stemmen de har vil ikke utgjøre noen forskjell. Det blir uansett flertall for én felles skole på Loesmoen.

Dagens kommunestyre på 37 representanter er sammensatt slik:

Senterpartiet: 11 representanter
Høyre: 9 representanter
Arbeiderpartiet: 8 representanter
Fremskrittspartiet: 4 representanter
Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
Kristelig Folkeparti: 1 representant
Miljøpartiet De Grønne: 1 representant
Venstre: 1 representant

Vil stemme for delt løsning
Kjell E. Grønbeck i KrF har hele tiden ønsket å gå for en delt løsning. Dette vil han stemme for i dagens møte, selv om han regner med å tape den kampen.

– Vi har hele tiden ment at to skoler er riktigst, og jeg kjøper ikke argumentene til Høyre om at vi trenger pengene fra salget på Lerberg for å finansiere ny skole. Denne bygningen kan brukes til mange andre formål som for eksempel barnehage og voksenopplæring, sier Grønbeck i en kommentar til Eikernytt.no.

– Venstre vil også stemme for en delt løsning, men vi kommer også til å fremme et eget forslag sammen med KrF og sannsynligvis FrP, som er noe mindre «ytterliggående» enn det som kommer fra SP, med tanke på å gjennomføre samspillsfase med Skanska for både delvis og full utbygging. Og i tillegg vil vi begynne med mer aktivt vedlikehold på Lerberg, og muligheter for å utvikle området videre, sier Andreas Madland Størdal.

SV vil ifølge Kaja Hilleren stemme for én skole på Loesmoen selv om partiet i utgangspunktet ville gå for en delt løsning. De mener en delt løsning ville være det beste for elevene.

Vi har ikke fått noen tilbakemelding på vår henvendelse til FrP i denne saken. Vegard Hunstad i MDG har meldt overgang til SV og vil etter all sannsynlighet stemme sammen med dem. Det bekrefter Hunstad overfor Eikernytt.no nå i ettermiddag.

Del:
Annonse