27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Feiret med boblevann. Tommy Jahnsen fra Skanska sammen med George H. Fulford, Laila Gustavsen og Terje Nyborg Olsen mente dette var verdt å skåle for.

Signerte avtale – nå starter detaljplanleggingen av ny barneskole

I dag signerte Øvre Eiker Kommunale Eiendomsforetak (ØEKE) den såkalte samspillskontrakten med Skanska Norge for bygging av den nye barneskolen på Loesmoen. Det ble feiret med boblevann og kake.
Annonse

En rekke representanter fra det kommunale eiendomsforetaket var sammen med en delegasjon fra Skanska og andre gjester samlet i kontorene til foretaket på Prestebråtan i formiddag.

Etter mange år med diskusjoner om en ny skole, ble det forrige uke klart at den nye Hokksund Barneskole skulle bygges på Loesmoen og at det var Skanska Norge som fikk oppdraget. Helt fram til kommunestyrets endelige vedtak var det debatt og strid om én eller to barneskoler i Hokksund – i tillegg til Røren.

Annonse

Men ettersom tilhengerne av én stor skole på Loesmoen vant fram og det ikke var mulig å få flertall for en delt løsning, ble byggingen og valget av entreprenør gjort enstemmig i kommunestyret. Det satte ikke minst daglig elder i eiendomsselskapet, Laila Gustavsen, stor pris på. Hun berømmet politikerne for en meget ryddig debatt og et for henne positivt vedtak.

På dagens signering var også rektor ved barneskolen, Edel Wøien. Hun fikk æren av å ta det første kakestykket av bløtkaken med påskriften Hokksund Barneskole på. – Jeg gleder meg stort, sa hun til Eikernytt.no.

Det var heller ingen tvil om at de andre «skolefolka» som var med på signeringen, var veldig fornøyd med kommunestyrets endelige vedtak og dagens signering.

Rektor ved dagens Hokksund Barneskole, Edel Wøien, fikk æren av å åpne bløtkaka under dagens signeringsmøte. – Jeg gleder meg stort, sier hun.

Fornøyd var også representantene for Skanska Norge. Med rundt 200 funksjonærer og ca. 170 fagarbeidere i dette distriktet, trenger de et nytt skolebygg for å holde virksomheten oppe. Det er en kjensgjerning at byggeaktiviteten rundt om vil avta noe framover, og bygg for det offentlige blir viktige for å opprettholde sysselsettingen i bransjen.

En innsatsfaktor
– Dette er ikke bare et skolebygg. Det er også en innsatsfaktor for å oppnå gode mål for læringen og for innbyggere. Dette er langt mer enn et bygg, sa Laila Gustavsen.

Hun ser nå fram til å «kna» dette prosjektet slik at det blir best mulig for alle parter. Det er også et håp om at prislappen på 405 mill. kroner kan knas litt nedover, men det gjenstår å se. Det er også lagt inn en opsjon på en svømmehall på Loesmoen, og for kommunen vil det være en stor økonomisk gevinst dersom den kan bygges samtidig.

Også ordfører Knut Kvale var med under signeringen. Han tilhørte mindretallet som ville ha en delt løsning, med måtte altså bøye av for flertallet.

– Det er dette som kalles demokrati og jeg har tillit til at prosjektet er i gode hender, sa han og la til at da han ble ordfører hadde satt seg som mål å få fullført debatten om en plassering av ny barneskole og komme i gang med byggingen. Med dagens signering kunne kan kvittere ut dette ønsket.

Det er satt av inntil 10 måneder til denne såkalte samspillsfasen der alt fra stikkontakter til farger skal planlegges i detalj. Her skal alt ses på for å se om kostnadene kan holdes under rammen på 405 mill. kroner. Det går også betydelige summer til planlegging og infrastruktur til dette prosjektet. I tillegg vurderes det nå å bygge et såkalt pluss-hus som er mer eller mindre selvberget med energi.

Skanska mener de kanskje kan komme ned i seks til syv måneder med planlegging dersom alt går på skinner og med det kanskje kunne starte byggingen allerede til høsten. Men kommunestyret skal godkjenne alle planene før spaden settes i jorden.

Skolen skal etter planen stå ferdig til bruk før skoleåret 2025/26.

Her signeres kontraktene mellom Øvre Eiker kommunale eiendom og Skanska. F.v. George H. Fulford, Laila Gustavsen og Terje Nyborg Olsen fra Skanska.
Del:
Annonse