29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det åpnes for jakt på gaupe fra 1. februar. I jaktområde tre, som Øvre Eiker og Drammen er en del av, kan det felles to dyr. (Foto: John Linnell)

Kvotejakt på gaupe: Kan felle to dyr i vårt jaktområde

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar med en kvote fra jaktstart på 15 gauper fordelt på fire jaktområder. I jaktområde tre, som blant annet Øvre Eiker ligger i, kan det felles to gauper.
Annonse

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2. Totalkvoten for regionen er på 17 dyr, hvorav maksimalt seks hunngauper eldre enn ett år. to dyr, hvorav ett voksent hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene i løpet av jaktperioden. Det er ikke åpnet for kvotefri jakt i områder i Agder i år.

Mordyr i lag med unger er som i fjor unntatt fra tillatelsen i 3 uker, fra 1.- 21. februar.

Annonse

Vedtaket var påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Jaktområde III
Ringerike kommune sør for strekningene Fv. 288 Sokna – kommune-grense mot Krødsherad, Rv. 7 Sokna – Hønefoss og E 16 Hønefoss – kommunegrense mot Jevnaker. Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner.

Kongsberg kommune sør for strekningen E134 over Lågen til kommunegrense mot Notodden og øst for Lågen på strekningen E134 over Lågen til kommunegrense mot Flesberg. Holmestrand, Horten, Tønsberg og Sandefjord kommuner. Larvik kommune øst for Lågen. – to dyr inkl. én voksen hunn.

Del:
Annonse