25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Miljødirektoratet følger nøye med på bestandene av atlantisk laks for å bidra til at de bevares og at det blir et høstbart overskudd. (Foto: Jarl Koksvik/Miljødirektoratet)

Laksefisket noe bedre i fjor etter bunnrekord året før

- Vi er glade for at laksefisket i elvene tok seg opp i fjor etter tidenes dårligste fiske året før, sier miljødirektør Ellen Hambro.
Annonse

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig publisert den nasjonale statistikken for fangst av laks, sjøørret og sjørøye i elv. Den viser at det i 2022 ble fanget 380 tonn laks i elv, 24 prosent mer enn i 2021 som var et år med historisk lave fangster. Fangsten ligger likevel et godt stykke under gjennomsnittet for de 10 siste årene, som er 411 tonn. 

– Samtidig som det er positivt at laksefisket gikk opp i fjor ser vi at innstramningene i fisket som vi innførte fra 2021 er nødvendige. Vi har over tid vært bekymret for at færre laks enn tidligere overlever oppholdet i havet og kommer tilbake til elva. Dette bekymrer oss fremdeles, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Annonse

Klimaendringer påvirker fisket
Agder skiller seg ut fra resten av landet med en nedgang i laksefangsten i elv på 24 prosent. I dette fylket har det ikke vært fisket med faststående redskap i sjø de siste to årene. Vi kunne derfor forventet noe mer fisk opp i elevene og dermed høyere fangsttall. En viktig faktor var den lange tørkeperioden som preget sommeren sør i landet.

– Lite vann i elvene påvirket ikke bare strømprisene, men også hvor mye fisk som klarte å ta seg opp i fiskesesongen. Dette er et konkret eksempel på hvordan klimaendringer påvirker fisket og naturmangfoldet, sier Ellen Hambro.

Reguleringer sikret levedyktige bestander
Også i sjølaksefisket gikk fangsttallene for atlantisk laks opp fra 98 tonn i 2021 til 134 tonn i fjor, viser SSB-tall publisert i november.

Det kan være mange årsaker til at fisket varierer fra ett år til det neste, så det er vanskelig å si sikkert hva økningen i fangst både i elv og sjø fra 2021 til i fjor skyldes.

Miljødirektoratet følger derfor nøye med på bestandene av atlantisk laks, for å bidra til at de bevares og at det blir et høstbart overskudd. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kom i høst med en rapport som viste at færre laks kom tilbake fra havet til elvene i 2021 enn noen gang tidligere.

På grunn av strenge reguleringer i laksefisket både i sjø og i elver var det likevel nok laks som deltok i gytingen i de fleste elvene til å sikre god reproduksjon. Det største unntaket er den svært viktige lakseelva Tana i Finnmark, der det på tross av fiskeforbud i elva og nærliggende sjøområder fremdeles er for lite gytefisk i elva.

– Den atlantiske villaksen er rødlistet som nær truet, og vi har et stort ansvar for å ta vare på den. Vi venter derfor spent på årets rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som vil fortelle oss om det også i 2022 var nok laks i elvene til å sikre levedyktige laksebestander, sier Hambro.

Del:
Annonse