18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var «stinn brakke» på Folkets Hus i går kveld da planavdelingen inviterte til idémyldring om sentrumsplanen for Vestfossen.

Sentrumsplan for Vestfossen: – Ikke gjør som Mjøndalen

(Oppdatert) I går kveld var det «stinn brakke» på Folkets Hus i Vestfossen da Planavdelingen i Øvre Eiker inviterte til innspill om den nye sentrumsplanen. Ett råd fra innbyggerne var krystallklart: Ikke gjør som i Mjøndalen. Og det var mjøndølingen Jon Mihle som advarte sterkest mot en slik utvikling.
Annonse

Planavdelingen i Øvre Eiker har siden 2014 arbeidet med en sentrumsplan for Vestfossen. Det første møtet skal ifølge mangeårig sekretær i grendeutvalget, Bjørn Kristoffersen, ha vært 20. februar i 2014. Denne planen har med andre ord tatt nesten 10 år.

Det er flere grunner til at dette arbeidet har trukket ut i tid, men planen skal (etter planen) ferdigstilles i løpet av året.

Annonse

Men før de kommer så langt som til politisk behandling på slutten av året, er det mange tanker og ideer som skal settes ned på papiret. Og idémyldring var det som sto på programmet i går kveld. Rundt 140 inviterte og «vanlige» innbyggere var samlet på Folkets Hus.

Fem grupper med ulik bakgrunn og ståsted var invitert. De jobbet seg gjennom en rekke temaer som senere ble presentert i det åpne møtet for alle.

Her var det temaer som de myke trafikantene, møteplasser, kulturnæringene, arkitektur og bygg samt grunneiere og gårdeiere som ble behandlet. Hva gruppe hadde jobbet seg gjennom sitt eget tema og litt til.

Samlingen startet med fem grupper som skulle behandle hvert sitt tema for så å presentere det i plenum.

Det var Øivind Hugsted på planavdelingen som ledet møtet, som ble innledet med Vestfossensangen i regi av Dagfinn Kolberg på gitar, sang og munnspill. Hugsted oppfordret alle innbyggerne til å komme med innspill i den fasen arbeidet er i nå. For til høsten skal det hele være ferdig og kommer til politisk behandling. Men før endelig godkjenning i kommunestyret, blir det en ny høringsrunde.

Det skal også arrangeres et eget møte likt det som var i går – beregnet for ungdommen i bygda. For det var helt klart en overvekt av godt voksne folk på gårsdagens møte og ungdommen, som tross alt er fremtiden til kommunen, skal også bli hørt i denne saken.

Mange temaer – enige om én ting
Det ble reist en rekke temaer på møtet, som trafikksituasjonen, mangel på bibliotek og apotek. Mange eldre vil gjerne slippe å bli kjørt til Hokksund for å gå på apoteket og mye mer.

Men det var altså én ting som alle synes å være enige i – Vestfossen må ikke bli som Mjøndalen. Selv mjøndølingen Jon Mihle advarte mot det. Han ledet gruppen for kultur under dette møtet.

Ellers ble det gitt ønsker om flere møteplasser, overnattingsmuligheter og mulighet for å bygge eneboliger – ikke bare leiligheter. – Vi må ta vare på sjela i Vestfossen, var gjennomgangstonen fra flere. Og sjela er ikke å bygge blokker med mange leiligheter selv om det også synes å måtte komme med tanke på stedsutvikling og muligheter for kostnadseffektiv bygging i sentrum.

Det ble også fremhevet at mindre steder som Vestfossen ser ut til å få økt popularitet dersom de beholder sitt særpreg og sjel. Dette gjelder både som boområde og for etablering av mindre bedrifter.

Nettopp det å få flere til å bosette seg og etablere seg i Vestfossen er et problem, men helt nødvendig om stedet skal utvikle seg videre. Dagens butikktilbud er heller «tynt» og mye mangler. Mange har forsøkt seg med handelsvirksomhet, men flere har gitt opp. Men det finnes hederlige unntak som greier seg rimelig bra.

Ola Kvale i Partum Eiendom er en av flere som ønsker å bygge ut i Vestfossen. Ett av hans ankepunkter er den lange saksbehandlingstiden på reguleringsplaner, byggesaker, salg og ikke minst planer som nettopp denne sentrumsplanen. Han så ikke for seg noen større utbygging på stedet før om flere år.

Mange godt voksne som kunne tenke seg å flytte i en leilighet, har i dag ikke noe alternativ i Vestfossen og må bli boende i eneboligen sin om de ikke velger å flytte ut.

Dagfinn Kolberg satte stemningen med Vestfossensangen.
Del:
Annonse