12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hege Oustad i Tripletex sier vi er tilbake til «normalen» når det gjelder nyetableringer og konkurser i Øvre Eiker.

Øvre Eiker fikk 56 nye foretak i fjerde kvartal – fire gikk konkurs

Selskapet Tripletex har gått gjennom de ferskeste tallene fra SSB, og sett nærmere på nye foretak og konkursåpninger på kommunenivå i siste kvartal i fjor.
Annonse

I fjorårets siste kvartal ble det etablert 56 foretak i Øvre Eiker kommune. Dette er like mange som det som ble registrert i samme periode som året før.

Tall fra SSB viser også at det fjerde kvartal ble åpnet konkurs i fire foretak i Øvre Eiker. Dette er ett foretak flere enn i samme periode året før.

Annonse

– Alt tyder på at vi nå er tilbake til «normalen» på landsbasis, etter at antall nyetableringer fikk et solid oppsving og konkursene ble færre under pandemien. Gjennom høsten har nyhetsbildet fortsatt å være preget av rentehevinger, strømpriser og en generell prisvekst, i tillegg til mye uro globalt. Det gjør nok enkelte noe mer avventende til å starte ny bedrift.

Samtidig ser vi at mange tør å satse likevel. Det er hyggelig, sier Hege Oustad, daglig leder i Tripletex.

Om foretaksstatistikken
Statistikken er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og baserer seg på antall nyetablerte foretak i fjerde kvartal 2022, samt åpnede konkurser i samme periode.

Tripletex har sammenstilt og analysert tallene, og sammenlignet dataene med statistikk om egne kunder. Selskapet leverer regnskapsprogramvare til 85.000 norske foretak, og har i underkant av 20 prosents markedsandel blant selskap som betaler ut lønn til ansatte.

Del:
Annonse