13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Magnus Weggesrud (SP).

Regjeringen styrker fagskolen

MENINGER: Norge har et stort behov for å utdanne flere fagarbeidere. NHO offentliggjorde nylig sitt årlige kompetansebarometer som viser at over halvparten av NHO-bedriftene mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning.
Annonse

Innen få år vil Norge mangle opp mot 100.000 fagarbeidere. Særlig innen bygg og anlegg og helserelaterte fag vil mangelen være stor. Derfor trenger vi at flere velger yrkesfag og høyere yrkesfaglig utdanning.

Da er det godt vi også har en regjering som ser behovet. Blant annet har de bevilget 20 millioner til 500 nye studieplasser og 52 millioner til utvikling av nye fagskoletilbud. Av de 500 nye studieplassene, får Fagskolen i Viken 72 nye studieplasser. Meget kjærkomment.

Annonse

Tildelingen har en halvårseffekt på tre millioner kroner i 2023, så de nye plassene vil være i gang allerede fra neste studieår – altså til høsten. Det blir nå opp til Viken fylkeskommune og Fagskolen i Viken å avgjøre hvordan vi skal bruke disse midlene, både med tanke på hva slags tilbud som skal gis og hvor.

I januar sendte regjeringen ut melding om at de ønsker å gi fagskolene mer råderett over eget utdanningstilbud, ved at fagskolene selv kan opprette og kvalitetssikre nye utdanningstilbud. Regjeringen viser med dette at de stoler på at fagskolene vet best hva slags kompetansebehov som må dekkes lokalt og regionalt. Dette vil bety mindre byråkrati, raskere godkjenning og økt fleksibilitet i å etablere studietilbud på tvers av flere fagområder.

Når vi nå skal bygge nye Buskerud, vil Senterpartiet løfte fagskolens plass ytterliggere. Vi vil at Fagskolen i Viken skal være landets ledende fagskole som tilbyr et bredt og godt tilbud. Vi vil styrke det desentraliserte tilbudet for å i enda større grad sikre det lokale kompetansebehovet. Vi vil også jobbe for at driftstilskuddet til Fagskolen i Viken økes for å dekke de reelle kostnadene knyttet til drift og utvikling.

Magnus Weggesrud
Fylkesordførerkandidat i Buskerud
Senterpartiet

Del:
Annonse