20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Magnus Weggesrud vil ikke ha noen ny debatt om kommunesammenslåinger.

Vil Høyre sammenslå Lier, Drammen og Øvre Eiker?

MENINGER: Da Høyre sist styrte Norge, brukte de milliarder på å slå sammen kommuner og fylker mot innbyggerne og lokaldemokratiets vilje. De som trodde Høyre var ferdig med sammenslåinger, må tro om igjen.
Annonse

I Politisk kvarter på NRK i dag, kan vi nemlig høre at Høyres kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, vil ha fullt trøkk på sammenslåinger fremover. Igjen skal lokalpolitikere og administrasjon rote bort tid, penger og ressurser på konferanser med nabokommunen fremfor å ha fokus på hvordan de best kan utvikle egen kommune.

Det finnes ikke et fnugg av faglig bevis på at store kommuner leverer bedre tjenester enn små og mellomstore kommuner. Heller tvert imot. Folk i små og mellomstore kommuner er gjennomgående mer fornøyde med de kommunale tjenestene enn i store. I store kommuner er byråkratiet og avstandene mellom folk og politikere ofte større.

Annonse

Senterpartiet er prinsipielt ikke imot sammenslåinger, men det skal være 100 prosent frivillig. Innbyggerne skal bli hørt. Høyre har vist at de gjerne er for å bruke tvang og økonomiske grep overfor kommunene hvis lokaldemokratiet ikke vil. Derfor har Høyre og Kapur null troverdighet når han sier tvang ikke er på bordet nå.

Ifølge Kapur, vil Høyre nå be sine lokale folkevalgte i kommunene, å sette i gang prosess med naboene om sammenslåing etter valget til høsten. Derfor er det helt på sin plass å oppfordre Høyes listekandidater å avklare overfor velgerne hva de mener.

Vil Høyre i Øvre Eiker, Lier og Drammen slå sammen disse kommunene til én gigantisk kommune? Skal Modum og Holmestrand være med også? Hvilke av disse kommunene mener Høyre leverer for dårlige tjenester i dag?

Senterpartiet er motstander av alle former for sentralisering og elitestyre. Makt og ressurser skal spres. Vi vil styrke kommunene fremfor å bruke milliarder på å legge dem ned.

Magnus Weggesrud
Fylkesordførerkandidat i Buskerud
4. kandidat til kommunestyret i Øvre Eiker
Senterpartiet

Del:
Annonse