19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Adrian Tollefsen.

Frivilligheten og idretten er avgjørende bidragsytere i Øvre Eiker

MENINGER: Det er ingen tvil om at frivillighet spiller en avgjørende rolle når det gjelder å skape et sunt og positivt lokalsamfunn. Dette er spesielt tydelig når det gjelder helse- og omsorgstjenester, der frivillige organisasjoner og enkeltpersoner bidrar med verdifulle ressurser og tjenester som supplerer offentlige tilbud.
Annonse

I Øvre Eiker er idrettsrådet sammen med de lag og foreninger som er medlem hos dem, en av de viktigste bidragsyterne til frivilligheten i lokalsamfunnet. Deres arbeid har en direkte og positiv innvirkning på helse og omsorgstilbudet i kommunen. Rådet og dets medlemmer evner å se, løfte og samarbeide både med private og offentlige aktører for å skape et mer-tilbud til kommunens innbyggere. I tillegg fasiliterer de og bidrar økonomisk med eksterne midler.

Det som gjør meg veldig glad er at Øvre Eiker kommune evner å se denne aktøren som en god leverandør og samarbeidspartner og et supplement til egne ressurser i sitt eget viktige arbeid.

Annonse

Øvre Eiker Idretts- og aktivitetsråd har gjennom årene etablert seg som en sentral organisasjon innen idrett og friluftsliv i kommunen. Med et bredt spekter av idretter og aktiviteter for alle aldre og nivåer, har idrettsrådet klart å engasjere et stort antall lag til å trekke sammen og bidra med sin tid og sin ekspertise i krysningspunktet der kommune og frivillighet møtes helt ned på den enkelte innbygger.

Er inaktivitet vår nye folkesykdom?
Forskning har de senere årene vist til at inaktivitet forverrer helsen og fører til komplikasjoner og utfordringer i eget liv. Inaktivitet har for noen grupper et potensiale i å forkorte liv. Vi vet at flere innbyggere i Øvre Eiker er inaktive, og at pandemien på ingen måte har gjort denne situasjonen bedre.

Om få år vil vi ha en større andel eldre enn yngre i Øvre Eiker der både kommunen, idretten, frivilligheten og den enkelte innbygger er nødt til å spille på lag for å være med å løse dette folkehelseproblemet. Det er derfor helt avgjørende at kommunen tenker nytt, og tar med seg de ressursene som ligger hos disse aktørene når man utvikler nye tilbud.

I Øvre Eiker går vi foran
I Øvre Eiker har vi gjort nettopp dette. Her har idretten tatt initiativ til flere tiltak som har ført til økt fysisk aktivitet og bedre helse for mange. Eksempler på dette er idrettsrådets kurs i fallteknikk og allidrett for 60 pluss. Videre har idrettsrådet i nært samarbeid med sine klubber gjennom de de siste årene, gjennomført Sommerskole der flere klubber jobber godt og tett med kommunale tjenester for å inkludere og sikre god ivaretakelse av innbyggere, som er brukere kommunens pålagte omsorgstjenester.

Gjennom sitt arbeid med ulike idretter og friluftsaktiviteter, har idrettsrådet bidratt til å skape en meningsfull og aktiv hverdag for mange. Dette har en direkte innvirkning på helse og omsorgstilbudet, da det bidrar til å forebygge ensomhet og isolasjon, og samtidig bedre innbyggernes fysiske og psykisk helse.

Veien videre
Jeg lover at vi skal fortsette å jobbe hardt for å sørge for gode kår for frivilligheten. Jeg kan love at vi skal lytte – og være med å utvikle enda flere gode tilbud til kommunens befolkning i samarbeid med idretten og frivilligheten i årene som kommer.

For det er kun i et slikt fellesskap – hvor vi drar nytte av hverandre – at vi kan bevare og videreutvikle den velferdsstaten vi alle er så glade i.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse