26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Ikke aktuelt med en ny debatt om kommunesammenslåing, sier Høyre-toppene i Øvre Eiker.

Øvre Eiker trenger ikke en ny og konstruert debatt om kommunesammenslåing

MENINGER: Senterpartiets fylkesordførerkandidat Magnus Weggesrud har skapt en unødvendig debatt om en mulig kommunesammenslåing mellom Øvre Eiker, Drammen og Lier. Weggesrud viser til en uttalelse fra Høyres kommunalpolitiske talsperson Mudassar Kapur i NRK, hvor han hevder at Høyre vil ha «fullt trøkk på kommunesammenslåinger framover».
Annonse

Weggesrud fremstiller dermed feilaktig at Øvre Eiker Høyre har potensial for å ønske en sammenslåing med Drammen og Lier, en påstand som må avvises som grunnløs.

Øvre Eiker har allerede vurdert en sammenslåing av Øvre Eiker og Drammen gjennom et oppgaveutvalg som konkluderte med at Øvre Eiker bør fortsette som egen kommune. Kommunestyret vedtok enstemmig i 2016 at Øvre Eiker skulle forbli en selvstendig kommune. Etter dette er det ingen som har ment at en sammenslåing er aktuelt, og vi ser derfor ingen grunn til å starte en ny debatt om dette.

Annonse

Store konsekvenser
En kommunesammenslåing er en stor beslutning som vil ha store konsekvenser for innbyggerne i kommunene som blir berørt. Derfor er det viktig at det er bred politisk enighet om en slik beslutning. Høyre har ved enhver anledning siden 2016 gjort det klart at vi ikke støtter en sammenslåing av Øvre Eiker og Drammen kommune. Ei heller har en sammenslåing med Lier vært tema, og derfor er det heller ingen grunn til å starte en ny debatt om dette.

Øvre Eiker er en selvstendig kommune med en sterk lokal identitet og et godt fungerende lokaldemokrati. Kommunen har et godt samarbeid med Drammen kommune på mange områder, og dette samarbeidet vil fortsette. På samme måte samarbeider vi med både Modum og Kongsberg kommuner – på tjenester det er fornuftig å samarbeide om.

Hvorfor trenger vi ikke en ny reform?
Det er flere gode grunner til at en kommunesammenslåing ikke er nødvendig eller ønskelig.

For det første er Øvre Eiker allerede en godt fungerende kommune som leverer gode tjenester til innbyggerne. Kommunen har en stabil økonomi med årlige overskudd, og det er ingen grunn til å tro at en sammenslåing vil føre til noen betydelige besparelser eller økonomiske fordeler av nevneverdig betydning. En sammenslåing gir heller ikke vesentlig bedre tjenester i Øvre Eiker.

For det andre vil en kommunesammenslåing med Drammen bety store endringer for innbyggerne i Øvre Eiker. Det vil medføre endringer i administrasjonen, politikken og tjenestetilbudet, noe som vil kunne påvirke livskvaliteten til innbyggerne negativt. En slik endring vil også være ressurskrevende og kostbar, og det er ingen garanti for at resultatet vil være bedre enn det vi allerede har. Faktisk er Øvre Eiker kommune langt mer effektiv enn Drammen, en fordel som kan gå tapt ved sammenslåing.

En tredje og viktig grunn til at en kommunesammenslåing ikke er ønskelig, er at innbyggerne i Øvre Eiker allerede har tatt stilling til dette spørsmålet. Ved en innbyggerundersøkelse i 2016 uttalte innbyggerne i Øvre Eiker seg tydelig mot en sammenslåing med Drammen. Det er viktig å lytte til innbyggernes ønsker og behov, og vi har på ingen måte merket oss noe fornyet støtte for en ny kommunesammenslåing.

Veien videre
I stedet for å bruke tid og ressurser på å diskutere en kommunesammenslåing, ønsker vi i Øvre Eiker Høyre å fokusere på å videreutvikle og forbedre det som allerede fungerer bra i Øvre Eiker.

Vi ønsker å fortsette å styrke lokaldemokratiet, gjøre tjenestetilbudet enda bedre og bygge et enda bedre fellesskap sammen med de som skal bo i kommunen vår de neste årene. Øvre Eiker Høyre vil fokusere på det gode samarbeidet med andre kommuner der Øvre Eiker kommer styrkende ut av et slikt samarbeid.

Videre har vi tro på å lytte til – og jobbe sammen med – det lokale næringslivet, frivilligheten og innbyggerne i å planlegge en kommune med gode velferdstjenester og godt liv for dem som bor her.

Å starte en ny debatt om kommunesammenslåing vil bare skape unødvendig uro og usikkerhet blant innbyggerne, og det er det ingen grunn til, når det er bred politisk enighet om at en sammenslåing overhodet ikke er aktuelt for Øvre Eiker.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat

Marianne Werp
2. kandidat

Hans Kristian Sveaas
3. kandidat

Hanne Lyngaas
4. kandidat

Del:
Annonse