25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Magnus Weggesrud (SP).

Takk til Øvre Eiker Høyre for rask avklaring

MENINGER: Takk til Øvre Eiker Høyres toppkandidater for rask og tydelig avklaring i spørsmålet om kommunesammenslåing. Et så kontant valgløfte gjør at vi forhåpentligvis kan bruke de kommende åra på å diskutere hvordan vi kan gjøre Øvre Eiker kommune til å bli en enda bedre kommune for innbyggerne istedenfor nedleggelse.
Annonse

Det er derimot ikke riktig slik de skriver at det er Senterpartiet og jeg som «konstruerer» denne debatten. Det kan de takke sin nasjonale kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, for. Er det noen som har spilt ballen opp og skapt usikkerhet om hva Øvre Eiker Høyre står for, er det i så fall han. Det var Høyre nasjonalt og Kapur, ikke undertegnede og SP, som på politisk kvarter i går, ivret for flere sammenslåinger og som vil be lokale Høyre-folk ta initiativ til prat med nabokommunene om sammenslåing.

De tre argumentene mot sammenslåing Øvre Eiker Høyre trekker frem er jeg helt enig i. Øvre Eiker er effektivt drevet kommune som tilbyr gode tjenester til innbyggerne.

Annonse

Øvre Eiker kommune har i dag en solid og trygg økonomi som vi må forvalte godt videre. Det er et resultat av god og trygg politisk ledelse av kommunen de siste årene og et godt tverrpolitisk samarbeid. For Senterpartiet blir det særlig viktig å klare å utvikle alle stedene våre i kommunen, og ikke minst ta godt vare på matjorda vår.

Jeg stiller til valg både til kommunestyret i Øvre Eiker og til fylkestinget i Buskerud, og jeg er klar for å være et godt bindeledd, slik at Buskerud og Øvre Eiker kan spille hverandre gode. Hvordan kan vi for eksempel gjøre overgangen mellom grunnskole og videregående bedre blir viktig å ta mer tak i.

Fylket har også en rekke fylkesveier i kommunen som trenger godt stell, og til sommeren vil det skje arbeid. Fylkesveien mellom Langebru og Smørgrav (Voldstadveien) og strekningen Lunde til Darbu får ny asfalt. Førstnevnte strekning skal det også gjøres forsterkningsarbeid på. Meget kjærkomment vil nok de fleste som ferdes der si.

Magnus Weggesrud
Fylkesordførerkandidat i Buskerud
4. kandidat til kommunestyret i Øvre Eiker Senterparti

Del:
Annonse