2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Politiet i Sør-Øst har henlagt alle sakene som mannen er anmeldt for og blitt anklaget for kameraderi. Nå ligger flere saker i Oslo politidistrikt. (Foto: Joakim Fjeldli / DRM24)

Ekspolitimann anmeldt 23 ganger – alle henlagt av Sør-Øst politidistrikt

Den tidligere politimannen har blitt anmeldt en rekke ganger. Alt har blitt henlagt av politidistriktet han selv tidligere jobbet i. Nå flyttes etterforskningen til Oslo. Det er NRK som melder dette.
Annonse

Mannen jobbet i Sør-Øst politidistrikt fram til midten av 2000-tallet. Siden da har han drevet flere firmaer i området.

23 ganger har politiet henlagt anmeldelser mot mannen, eller firmaene hans.

Annonse

Noen av sakene ble henlagt samme dag som de ble registrert. Alle er endelig avgjort, og blir ikke etterforsket noe mer. Advokat Jostein Løken i Advokatfirmaet Elden begjærte henlagte saker gjenåpnet i desember 2021 og at de blir ført ut av Sør-Øst politidistrikt på grunn av inhabilitet. Denne begjæring om gjenåpning ligger nå hos Oslo Statsadvokatembete.

Men det har også kommet nye anmeldelser. Disse skal nå etterforskes av Oslo politidistrikt. Det har Riksadvokaten bestemt, etter anklager om inhabilitet i politiet i Sør-Øst.

Den siste anmeldelsen som er henlagt, dreier seg om ulovlig oppbevaring av våpen og ammunisjon i hans og samboerens bolig på Darbu.

Det er tidligere kjent at denne saken dreier seg om Vigdis Bollerud som nå kjemper for å beholde huset sitt på Gamle Kongsbergvei. Men lenge før denne striden oppsto har hun anmeldt sin tidligere samboer for en rekke forhold.

Det gjelder ikke minst saken der hun fant en revolver i et klesskap sammen med mye ammunisjon etter at samboeren hadde flyttet ut. Dette var et registrert våpen og funnet ble rapportert Bolleruds påtaleleder Per Morten Sending og senere til Torill Sorte i Sør-Øst politidistrikt. Hun er Leder av Felles enhet for utlending og forvaltning i Sør-Øst politidistrikt. Det ble også funnet en uregistrert hagle i 2015 og heller ikke den var ikke forsvarlig lagret i våpenskap slik loven krever.

– Politiet kan som hovedregel ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag vil vi imidlertid bemerke at bekymringsmeldinger som mottas av politiet er gjenstand for en konkret vurdering der meldingens verifiserbarhet og sakens alvorlighet står sentralt. I våpensaker skal politiet vurdere hvorvidt våpeneier tilfredsstiller krav til vandel, edruelighet og skikkethet. Dersom politiet etter en konkret vurdering finner at det foreligger tvil knyttet til om våpeneier tilfredsstiller krav til personlige egenskaper er politiet underlagt plikt til å foreta tilbakekall av tillatelsen, sier Sorte i en kommentar til Eikernytt.no.

Denne saken ble påklaget og anmeldt på nytt til Oslo politidistrikt, men de har nå henlagt saken «fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold…» som det heter i avslaget fra politidistriktet.

Bollerud sider at dette viser en klar forskjellsbehandling og at loven skal være lik for alle.

– Det skal ikke være slik at enkelte slipper unna, mens andre staffes med store bøter og mister jobben slik det skjedde i Sjøvold-saken. Mannen kan derfor fortsette som daglig leder i vaktselskapet, noe han ikke kunne ha gjort om han ble straffet for dette.

I 2019 kunne VG avsløre at daværende PST-sjef, Hans Sverre Sjøvold, i en årrekke oppbevarte minst to håndvåpen uten å ha tillatelse.

– Ren sjikane

Etter det NRK kjenner til er det minst 15 forskjellige personer som har anmeldt mannen, eller firmaene hans.

Anmeldelsene går på blant annet økonomisk utroskap, sosial dumping og skatteunndragelse.

En av melderne skiller seg noe ut. Det er den tidligere samboeren til mannen. Hun har anmeldt ham flere ganger etter at de gikk fra hverandre. Hun jobber også i Sør-Øst politidistrikt, skriver NRK.

– Jeg oppfatter dette som ren sjikane, sier mannens advokat, Borgar Veiding, om anmeldelsene.

Du kan lese hele saken i NRK Østafjells HER

Del:
Annonse