11. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Anders Hals har drevet med ettersøk av skadde dyr i en årrekke, men har sjeldent opplevd så mange påkjørsler som denne vinteren. (Fotos: Privat)

Vilt på viltsektoren – hele 51 hendelser så langt i år

Så langt i inneværende år har det ifølge hjorteviltregisterets fallviltoversikt vært hele 51 situasjoner med påkjørt, drept eller sykt/skadet hjortevilt i Øvre Eiker. Av disse var det åtte elger, én hjort og 42 rådyr, samt ei kattugle. Ikke alle melder fra når de har kjørt på vilt.
Annonse

32 av rådyrene og seks av elgene ble drept eller avlivet som følge av påkjørsel eller sykdom/skade.

– I den forbindelse kan det være greit å vite at alle dyr eldre enn ett år skal sjekkes for skrantesjuke, men så langt er ikke noe sånt påvist her i kommunen – hverken i år eller tidligere, sier Anders Hals.

Annonse

Han er én av flere som driver med ettersøk etter skadde dyr i forbindelse med påkjørsler i Øvre Eiker. Forleden natt var han på en ny påkjørsel på Rv. 350

Bilførere eller togpersonalet plikter å melde fra ved påkjørsler, men ved minst fire tilfeller langs landevei – hvorav tre ved Burud, er det funnet påkjørte dyr uten at det er varslet.

Påkjørslene har skjedd over hele kommunen fra Tryterud i sør til Bingen i nord, men strekningen Lerberg – Modum grense langs riksvei 350 er en strekning med spesielt mange påkjørsler.

Rådyr som har måttet bøte med livet i trafikken. Mange melder heller ikke fra om slik påkjørsler til politiet slik de er pålagt i loven. Dette for at ettersøksgrupper skal kunne spore opp eventuelt skadde dyr og få dem avlivet slik at de ikke lider unødvendig.

To andre strekninger som framhever seg, er Jungerveien fra jordene i bunnen av bakkene og hele veien opp til skogkanten, samt Eikernveien fra Såsen og ut til grensa mot Vestfold.

Generelt er det sånn at det alltid er en viss risiko på å møte et hjortevilt der det er skog på begge sider av veien, og i så henseende er Rv. 350 veldig typisk.

Vinteren har vært av den gode, gamle sorten – en del snø og passende med kulde. Rådyr er det mange av i og ved bebyggelse, og dette fører lett til kollisjoner med bil. Slike sammenstøt gir ofte tilsynelatende små, men likevel alvorlige skader – eksempelvis kjevebrudd. Slike skader kan dyrene gå lenge med – om de ikke blir funnet der og da, og noen av dyrene som er avlivet som skade/sjuke, har hatt slike «små» skader.

En del snø øker faren for påkjørsler og skader – også i tettbygd strøk, og dette er nok medvirkende til at folk har meldt fra om et relativt høyt antall skadde dyr, eksempelvis dyr på tre bein. Slike er imidlertid av ulike grunner ofte vanskelige å få tatt.

Del:
Annonse