19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

SLIK VAR DET PLANLAGT: Slik så skissene ut for det opprinnelige sykehjemmet. Alternativet blir en del mindre. (Fabel Arkitekter)

Ny mulighetsstudie: Kan bygge nytt sykehjem i Krokstadelva til halv pris

Kan gi fortgang i planene for det skrinlagte storprosjektet: Tirsdag vedtok formannskapet å gå videre med utredning av alternativt prosjekt med tilsvarende antall sykehjemsplasser.
Annonse

– Forskjellen er antall kvadratmeter, det ligger mer arealbruk og funksjoner inne i det tidligere prosjektet, her kan vi planlegge mer arealeffektivt, og det er det som er kostnadsdriveren her, forklarte rådmann Elisabeth Enger.

– Men dette viser at det er mulig å produsere sykehusplassene med mye færre kvadratmeter, sa rådmannen til DRM24.no.

Annonse

Mens prislappen er redusert fra nesten 1,4 milliarder (mars 2023-tall) til drøyt 700 millioner (november 2022-tall), er antall sykehjemsplasser kun redusert fra 128 til 120 plasser, viser en rapport utarbeidet av OPAK på oppdrag fra Drammen Eiendom.

Kostnader vil også måtte justeres med pris- og kostnadsutvikling fram til tidspunkt for oppstart, men det er klart at pris per sykehjemsplass blir mye billigere, og nå kostnadsberegnet til 5,9 millioner. Den nye rapporten er utarbeidet etter fjorårets vedtak i kommunestyret om utsettelse, men samtidig å innhente en ny mulighetsstudie for alternative konsepter.

– Dårligere totaltilbud
Alle var imidlertid ikke fra seg av begeistring, og advarte mot at totalkostnadene for kommunens tilbud og tjenester ikke nødvendigvis blir noe mindre.

– Behovet for de andre tjeneneste forsvinner ikke, og dette blir et dårligere totaltilbud uten samlokalisering med tanke på dagsenter, kjøkken og hjemmetjenestebase som nå er tatt ut. Det er skummelt å se for mye bare på kalkulatoren. Kanskje er det bybrua vi skulle dratt litt i snora på, sa Ståle Sørensen (uavhengig).

Rådmannens forslag til vedtak, som innebærer at kommunen går videre med utredning av å bygge et alternativt og billigere sykehjem, ble enstemmig vedtatt. Rådmannen anbefaler også at det arbeides videre med å øke kapasiteten på heldøgns omsorg, i tillegg til å vurdere etablering av boliger med heldøgns omsorg i tilknytning til eksisterende sykehjem.

Det ble også vedtatt et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet som lyder som følger:

Utredningen må vise muligheten og eventuelle kostnader ved kjøkkenløsninger på sykehjemmet som sikrer godt tilberedt, kortreist mat som sikrer matlukt i gangene. Utredningen må hensynta og vise muligheten for dagsenter tilknytta sykehjemmet i Krokstadelva.

Del:
Annonse