27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Søndag kl. 02.00 justerer de fleste klokker seg automatisk én time fram, men fortsatt gjelder det å følge med de manuelle klokkene ifølge Justervesenet.

Sommertid: Husk å stille klokka natt til søndag

Søndag 26. mars, klokken 02.00, stilles klokken én time fram. Etter en kald vinter kan vi snart glede oss over mildere vær og lysere ettermiddager igjen. Men lengt fra alle er fornøyd med sommertiden. Såkalte B-mennesker med en sterk «innebygget klokke», har hvert år problemer med å tilpasse seg sommertiden.
Annonse

Mange ser fram til sommertiden for å nyte én ekstra soltime på ettermiddagen. Gradvis blir det også mer soltid i løpet av døgnet og varmere dager. For eksempel, forventes solnedgangen ved Justervesenets hovedkontor på Kjeller å være 18.41 på lørdag, men etter at klokken er stilt en time fram vil solnedgangen være 19.44 på søndag.

Vi har i det kalde vinterhalvåret fulgt universell tid (UTC) +1 time, mens de neste syv månedene er vi tilbake på UTC +2 timer, altså sommertid. Den offisielle verdenstiden som er UTC +0 timer, er et gjennomsnitt av tiden til om lag 500 atomklokker rundt om i verden.

Annonse

Hvem har ansvaret for tiden?
Justervesenet har ansvaret for å forvalte Norges tid og bidrar til UTC-gjennomsnittet med fire av de 500 klokkene. De fleste klokkene som bidrar til UTC baserer seg på svingningene i Cesiumatomet, som er grunnlaget for definisjonen av sekundet. Det er det internasjonale byrået for mål og vekt, BIPM i Paris, som forvalter og distribuerer gjennomsnittet av alle klokkene.

Klokken tikker for skuddsekundet
Det etterstrebes å holde UTC i takt med astronomisk tid. Astronomisk tid baserer seg på jordrotasjonen, det vil si den tiden jorda faktisk bruker på å snurre rundt sin egen akse. Ettersom jordrotasjonen er ujevn, vil det oppstå avvik mellom denne og UTC-tiden. Skuddsekundet har derfor blitt brukt til å kompensere for dette avviket.

Siste nytt fra tidsfeltet
Ved den tjuesyvende generalkonferansen for mål og vekt, har igjen skuddsekundets utfordringer blitt diskutert. Derfor har de nå konkludert med å innføre en ny ordning, som tillater større avvik enn 0,9 sekunder mellom UTC og astronomisk tid.

– Det ble også vedtatt en plan for ny definisjon av sekundet, som med tiden vil gjøre klokkene enda mer nøyaktig,» sier avdelingsdirektør for nasjonalt laboratorium, Hans Arne Frøystein.

Justervesenet representerte Norge ved konferansen i Versaille, den 15. – 18. november 2022.

Del:
Annonse