12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringen går nå inn for at selskaper som Elvenett i Øvre Eiker ikke må ha egen ledelse og et funksjonelt skille slik det var lagt opp til i EU.

Full seier for små- og mellomstore nettselskap

Rett før helgen kom det en gladnyhet fra regjeringen. Regjeringen foreslår at kravet om funksjonelt skille bare skal gjelde for de store nettselskapene med over 100.000 kunder. I dag gjelder kravet for selskap med over 10.000 kunder.
Annonse

– Det er gledelige nyheter. Energiministeren lovte dette i fjor sommer og det ville blitt mer byråkrati og vanskeligere for oss når vi passerer 10.000 kunder om ett til to år, sier adm. dir. i Øvre Eiker Energi, Arne Hanto Moen til Eikernytt.no.

– Nå gjør regjeringen viktige grep for å sikre at vi kan drive energikonsern og skape gode samfunn i alle deler av landet. Dette er en stor seier for distriktene og alle våre medlemmer, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.

Annonse

Funksjonelt skille handler om at personer i ledelsen til et nettselskap ikke kan delta i samme styre og ledelse som i konsernets morselskap eller andre selskap i konsernet. I praksis får nettselskapene da et ekstra ledd med meningsløst byråkrati, noe som er svært kostnadsdrivende.

Dette ville ha hindret innovasjon og svekket mulighetene for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft i lokalsamfunnene, skriver Samfunnsbedriftene i en melding.

Regjeringen vil nå heve grensen for funksjonelt skille fra 10.000 til 100.000 nettkunder. Da blir bare de største selskapene omfattet. Det er samme grensen som de har valgt å bruke i EU.

– Vi er glade for at regjeringen bruker handlingsrommet i EØS-avtalen og hever grensen for funksjonelt skille til 100.000 nettkunder, sier Wickholm.

– Dette er en sak Samfunnsbedriftene Energi har kjempet for i lengre tid. Nå fjernes en byråkratisk ordning som øker kostnadene, på bekostning av innovasjon og verdiskapning i hele landet, sier Wickholm.

Dersom kravet om funksjonelt skille ville vært gjeldende for alle nettselskap, ville det ha betydelige økonomiske følger og favorisert store nettselskap. Dette ville ha svekket det lokale eierskapet ved å presse frem unødvendige konsolideringer.

Del:
Annonse