15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunalsjef Susanne Vist sier seg glad for Øvre Eikers gode rangering i denne rapporten.

Øvre Eiker får god vurdering på robusthet og fremtidspotensiale

Konsulentselskapet WSP har i mars 2023 utgitt en rapport med tittelen Regionenes kamp 2022. WSP har rangert norske kommuner etter demografi, arbeidsmarked, utdanning, økonomi, næringsliv, bærekraft og klima. I denne rangeringen kommer Øvre Eiker på en meget gledelig 12. plass.
Annonse

I presentasjonen av rapporten skriver WSP:

«Rapporten Regionenes kamp utgjør et solid kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å forutsi kommunenes robusthet og framtidige potensial. Vi sammenligner kommuner som har samme forutsetninger, samtidig som vi løfter blikket litt og ser på den regionale utviklingen.

Annonse

Formålet er å synliggjøre hvor robuste Norges kommuner er i et langsiktig perspektiv og samtidig synliggjøre faktorer som kan forbedres slik at kommunene skal kunne øke sin robusthet. Vi har utviklet en robusthetsindeks som et mål på sårbarhet og tilpasningsevne i kommune-Norge. Den gir en pekepinn på hvordan utviklingen vil se ut framover. Langsiktig positiv utvikling sikres gjennom høy robusthet.

Av mulige temaer som sier noe om hvor framtidssikre og robuste norske kommuner er, ønsker vi i denne rapporten å sette fokus på demografi, arbeidsmarked, utdanning, økonomi og næringsliv, og bærekraft og klima».

– Gledelig resultat
Kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling, Susanne Vist, synes det er gledelig at Øvre Eiker får en så god plassering.

– Den viser at Øvre Eiker har et stort fremtidig potensial for næringsutvikling, og at vi er en kommune som bidrar til å skape en bærekraftig fremtid. Rapporten gir også et godt grunnlag for å se hvilke kommuner vi kan lære av og som er en fin inspirasjon for videre arbeid, sier Vist.

Rapporten og rangeringen kan du lese mer om her.

Del:
Annonse