24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen kommune blokkerer tilgangen til TikTok og Telegram og ber ansatte fjerne appene fra sine mobiler. Det samme skjer i Øvre Eiker. (Foto: Pexels)

Forbyr bruk av TikTok og Telegram på tjenestetelefoner

Drammen og Øvre Eiker innfører nå forbud mot bruk av TikTok og Telegram på ansates tjenestetelefoner. Øvre Eiker skal ha sendt ut melding om dette til alle ansatte i forrige uke. I dag fulgte Drammen kommune etter.
Annonse

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet foretatt en vurdering av om det bør innføres tiltak eller gis råd eller retningslinjer i Norge knyttet til TikTok og Telegram.

NSM vurderer at TikTok og Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

Annonse

For Drammen kommune er det nødvendig å beskytte kommunens data og systemer mot uønskede hendelser, skriver kommunen i en melding i dag.

Det innføres følgende tiltak i Drammen kommune:

1. TikTok og Telegram blokkeres for bruk på kommunens datamaskiner.

2. TikTok og Telegram skal ikke være installert på tjenestetelefoner og nettbrett benyttet av ansatte og politikere i kommunen. Det forventes at brukere som har disse appene installert, avinstallerer disse umiddelbart.

3. Brukere som benytter sine private enheter (mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner) til å få tilgang på jobbmail eller deltar på teamsmøter etc. anmodes om å avinstallere TikTok og Telegram som er installert på samme enhet, eller fjerne tilgangen til kommunale systemer.

Det startes et arbeid med å finne en permanent løsning på bruk av private enheter.

Dette gjelder for Øvre Eiker
Med virkning fra 24.03.23 ber kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen om at TikTok og Telegram ikke benyttes på kommunale tjenesteenheter. Dette inkluderer mobiltelefoner, PC-er, nettbrett og lignende.

Del:
Annonse