27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret avviste folkeavstemning om Nedre Eiker-løsrivelse

39 stemmer mot og 16 stemmer for ble resultatet da politikerne behandlet innbyggerforslaget fra Nedre Eiker om folkeavstemning for å dele opp kommunen. Økonomi ble avgjørende.
Annonse

Fremskrittspartiets Nedre Eiker-representanter åpnet debatten med friske argumenter for å slutte opp om kravet om folkeavstemning, med bakgrunn i det store engasjementet i tidligere Nedre Eiker.

Det er samlet inn over 1.000 underskrifter fra innbyggere som ønsker en folkeavstemning, og alternativene handlet om å avvise å ta opp forslaget til behandling, å utrede mulighetene for en folkeavstemning eller å tillate dette, skriver DRM24.

Annonse

Mens Fremskrittspartiet, MDG og Rødt ville tillate folkeavstemning uten forbehold, ville SV utrede mulighetene for det uten å nødvendigvis si ja til folkeavstemning. Senterpartiets Simon Nordanger beklaget at partiet ikke ville følge opp det de tidligere hadde lovet, og stemte imot.

– Vi kan ikke forsvare det med bakgrunn i den økonomiske situasjonen vi står i nå, sa Nordanger.

Det store flertallet endte imidlertid opp med å avvise forslaget, hovedsakelig med bakgrunn i kommuneøkonomien.

– Vi skal bli flere innbyggere i Drammen, ikke færre, sa Høyres Kristin Surlien.

Del:
Annonse