17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stabil ledighet med en liten nedgang både i Drammen og Øvre Eiker. (Illustrasjon: Arbeidstilsynet)

Drammen på ledighets-topp, men nedgang i ledigheten i mars

I mars var 7.557 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Drammen har nest størst ledighet i Vest-Viken i prosent av arbeidsstyrken med 2,3 prosent. Øvre Eiker ligger på 1,8.
Annonse

I Drammen kommune er det nå 1.191 helt ledige ved utgangen av mars. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken og plasserer kommunen på nest høyest plass i Vest-Viken. Drammen er bare slått av Modum kommune, som har 2,4 prosentpoeng.

Drammen hadde en nedgang i ledigheten med 22 personer siste måned. Samtidig er det 562 færre ledige enn året før. I tillegg kommer 320 på ulike tiltak, men også det er en liten nedgang både siste måned og i forhold til samme tid i fjor.

Annonse

I Øvre Eiker er det 192 helt ledige noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette tallet gir ni færre enn ved utgangen av februar og kun én færre ledig enn på samme ti i fjor.

Snitt på 1,8 prosentpoeng
Blant arbeidssøkerne var 4.653 personer registrert som helt ledige i mars, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed likt med landsgjennomsnittet.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.757 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.800 personer registrert som delvis ledige.

I Vest-Viken registrerte Nav 3.302 nye ledige stillinger i mars. Det er 20 prosent færre enn på samme tid i fjor. 925 av de utlyste stillingene var innen helse, pleie og omsorg.

Del:
Annonse