14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sykling skal bli tryggere i Drammen med et tilskudd på 300.000 kroner. (Illustrasjon: Morten Brakestad - Trygg Trafikk)

Drammen kommune fikk 300.00 til trafikksikkerhetstiltak

Drammen kommune er tildelt 300.000 kroner i støtte til mobilt sykkelverksted ved skoler i Drammen. Her skal skoleelevene tilbys gratis sykkelservice og sikkerhetssjekk av sykler.
Annonse

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Derfor gir vi i år fire millioner kroner i støtte til små og store initiativ og engasjement for bedre trafikksikkerhet landet over, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot MC, som hadde spesielt mange ulykker i fjor sommer. Sykkeltiltak og andre tiltak for økt kunnskap og kompetanse hos barn og unge, men også eldre trafikanter, er framtredende i årets tildeling,

Annonse

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken, sier Nygård.

Drammen kommune er altså tildelt 300.000 kroner i støtte til mobilt sykkelverksted ved skoler i Drammen. Skoleelevene skal tilbys gratis sykkelservice og sikkerhetssjekk av sykler.

Tiltaket skal bidra til økt trafikksikkerhet gjennom å heve sikkerhetstilstanden på elevenes sykler og øke kunnskapen om sikkerhet rundt sykkelens tilstand og utstyr. Tiltaket har også som mål at flere skal sykle til skolen, noe som igjen vil bidra til redusert biltrafikk og trafikksikre miljø rundt skolene.

Ingen andre lokale har fått tilskudd i denne omgang.

Del:
Annonse