24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er ventet store nedbørsmengder over Østlandet de kommende dagene og det ert sendt ut varsel om flom på gult nivå.

Mye nedbør i vente – varsler fare for flom på Østlandet

Varsom.no har i dag sendt ut farevarsel på gult nivå for store deler av Østlandet. I Eiker-bygdene kan det komme opp mot 36 mm med regn i løpet av torsdag til og med lørdag.
Annonse

Store lavtrykk er på vei inn over Norge fra vest. Det betyr regn – mye regn. Varsom.no har derfor sendt ut farevarsel på gult nivå uten å spesifisere hvor mye regn og smeltevann som kan komme.

Men Yr.no melder om betydelige nedbørsmengder over Eiker fra natt til torsdag og fram til lørdag morgen. Opp mot 36 millimeter kan komme i dette tidsrommet og kombinert med stor snøsmelting, kan det bety problemer lokalt.

Annonse

Dette skriver Varsom.no

Konsekvens
Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd
Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse
Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av torsdag og fredag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader.

Gult nivå

Fare øker: Torsdag morgen 13. april

Høyde: 0 – 1.000 moh

Del:
Annonse