15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nøstetangen norsk museum er et unikt bygg med store utfordringer når det gjelder brannsikkerhet. Derfor har de nå fått 600.000 kroner til sikring av bygget.

Sparebankstiftelse med solid støtte til lokale tiltak

25 lokale tiltak i Drammen og Øvre Eiker får nå støtte av Sparebankstiftelsen DNB. De to største tildelingene er til ny tribune på samfunnshuset i Mjøndalen med 300.000 og 600.000 kroner til brannsikring av Nøstetangen norsk glassmuseum.
Annonse

Det er med andre ord betydelige summer som nå skal deles ut til lokale tiltak og organisasjoner. Nøstetangen norsk glassmuseum er den institusjonen som får desidert størst tildeling i denne runden i våre to kommuner.

En meget etterlengtet tribune i samfunnshuset i Mjøndalen kan endelig realiseres med 300.000 friske kroner på konto. Det gleder ikke minst teaterlivet i Nedre Eiker.

Annonse

463 prosjekter
Sparebankstiftelsen DNB tildeler 294,7 millioner kroner fordelt på 463 store og små prosjekter – hovedsakelig i Østlandsområdet.

Stiftelsen støtter aktiviteter innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv – først og fremst for barn og unge.

Felles for prosjektene som får støtte, er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. Søknadsfristen var 1. desember, og 42 prosent av søknadene er innvilget.

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Disse får støtte nå
Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i Buskerud HER (PDF-file)

Det er 17 tiltak i Drammen kommune og åtte i Øvre Eiker som har fått penger i denne tildelingen.

– Det er stor variasjon både i mottakere og prosjekter som får støtte. Det viktige for stiftelsen er å bidra til det organisasjonene selv er opptatt av, og som de mener har god effekt på lokalmiljøet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Blant prosjektene som får støtte er tiltak som bidrar til nye møteplasser, til utlånsutstyr, flere fritidsaktiviteter, opplæring i håndverk, mer kunstformidling for barn og unge og til kompetanseløft for ledere og trenere. Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, musikkorps, kor, danseskoler, amatørteatre, turlag og grendelag.

De tildelte beløpene varierer fra 45 000 kroner til 30 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles WWF Verdens Naturfond som i samarbeid med Sabima, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet skal styrke folks kunnskap om skogen og mobilisere flere til å bli bedre kjent med og bruke skogen mer.

Nye muligheter fremover
Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no.

Del:
Annonse