12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Styret i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.

Bonde- og Småbrukarlag krever 200.000 per årsverk

MENINGER: Det regjeringsoppnevnte Grytten-utvalget har slått fast at medianinntekta i landbruket er 212.000 kroner pr årsverk. Dette skal dekke kapitalutgifter til bygninger og utstyr i tillegg til inntekt til bonden.
Annonse

Til sammenligning er medianlønnen i Norge på 572.000 korner – altså 360.000 kroner mer per år. Det sier seg selv at med et så stort sprik mellom inntekter vil føre til at landbruket i Norge blir avviklet.

Norske bønder både kan, og ønsker, å produsere trygg og sunn mat. Vi har svært høye standarder for dyrevelferd og miljø. Samtidig er bruken av medisiner og plantevernmidler blant verdens laveste.

Annonse

Landbruket bidrar med matsikkerhet, beredskap, bosetting, sysselsetting og bærekraftig forvaltning av jordbruksareal, kulturlandskap og utmark.

Forutsetningen for at landbruket skal være i stand til å fylle disse samfunnskritiske rollene er at bøndene har inntekt og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet. Fylkesstyret i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag mener at 200.000 kroner per årsverk i år er tvingende nødvendig for å sikre at vi har norsk matproduksjon i fremtiden.

Styret i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag består av Knut Olav Skrindo (Ål), Ståle Versland (Modum), Steinar Staaland (Numedal), Gunhild Lesteberg Kjøntvedt (Nore og Uvdal) og Frank Alvegg (Ringerike og Hole).

Del:
Annonse