25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Ledigheten er fortsatt på et lavt nivå, med 1,8 prosent helt ledige i vår region, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

Stabil arbeidsledighet med mindre lokale variasjoner i Vest-Viken

I april var 7.372 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 4.599 personer registrert som helt ledige i april. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger likt med landsgjennomsnittet.

I Øvre Eiker er det nå 201 personer som er helt ledige. Det er ni flere enn ved utgangen av mars. I tillegg er det 65 personer som er på ulike arbeidsmarkedstiltak. Det er nå 53 flere ledige i Øvre Eiker enn for ett år siden. Tallene fra Nav viser også at det er 30 færre på tiltak nå enn ved utgangen av april i 2022.

Annonse

I Drammen er det 1.169 helt ledige og det er 22 færre enn ved utgangen av mars. I tillegg kommer 303 på ulike tiltak. I Drammen er det 135 færre helt ledige enn for ett år siden. ¨Det er også en betydelig nedgang i antall på tiltak med 109 personer.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.655 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.717 personer registrert som delvis ledige.


Sammenlignet med april i fjor, er nå 76 færre personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en nedgang på to prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 354 personer (-6 prosent).

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I april var 1.717 personer registrert som delvis ledige. Det er en nedgang på 561 personer (-25 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør nå 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten er fortsatt på et lavt nivå, med 1,8 prosent helt ledige i vår region. I april ser vi en liten nedgang i antallet permitteringer innen bygg og anlegg i Vest-Viken. 32 prosent av de helt ledige innen denne yrkesgruppen er nå permittert, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte Nav 2.617 nye ledige stillinger i april. Det er 31 prosent færre enn på samme tid i fjor. 768 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, og 420 er innen butikk- og salgsarbeid.

Høyest og lavest
Modum er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i april. Her er 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Nore og Uvdal, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i april.

Del:
Annonse