16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevskribent Emilie Sveva – AUF i Buskerud.

1. mai – arbeidernes dag – men også de unge som står utenfor arbeidslivet

MENINGER: I dag er det 1. mai: Arbeidernes dag. Og i den anledning mener jeg vi må snakke om en stor utfordring, nemlig alle de unge som står utenfor arbeidslivet. 100.000 under 30 år er ikke i jobb eller utdannelse i dag. Det er en alvorlig situasjon for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet som en helhet.
Annonse

Arbeiderpartiet har alltid hatt arbeid til alle som jobb nummer én, og på 1. mai i år og i den kommende valgkampen skal vi igjen ta kampen for at alle mennesker får en jobb å gå til. Arbeid til alle gir frihet til den enkelte, økt likestilling, inntekter til fellesskapet, noe å leve av og for mange noe å leve for.

For vi mennesker trives best når vi kan bidra til samfunnet rundt oss, og når vi har en jobb vi trives i og som føles meningsfull. Da er det uakseptabelt at så mange av oss unge havner utenfor skolen, utenfor arbeidslivet og utenfor fellesskapet.

Annonse

Derfor er det helt nødvendig at vi nå prioriterer å hjelpe alle ungdommer med å fullføre skolen og komme seg ut i arbeid. Det åpenbare er at vi må rette innsatsen mot de som står utenfor i dag.

Samtidig er det helt sentralt at det også rettes flere tiltak mot unge aldersgrupper for å forebygge. Det viktigste vi gjør på lang sikt er å ha en skole som i større grad ivaretar og gir alle muligheter. Skolen er nødt til å ha flere virkemidler for å tilpasse helsetjenestene rundt oss unge slik at vi får tidlig hjelp. Vi trenger en skole der alle kan lykkes.

Vi må styrke Nav ung, innføre ungdomsgaranti som sikrer alle under 30 rett til skole eller arbeid, og ha flere prosjekter som for eksempel UngInvest og skoleprosjektet i Vikersund. Jo flere alternativer det finnes for å få fullført skolen, jo flere vil klare seg gjennom løpet. Sånn sikrer vi en fremtid unge kan tro på.

Hilsen
Emilie Sveva
Leder i AUF i Buskerud

Del:
Annonse