27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Tollefsen – ordførerkandidat for Høyre i Øvre Eiker.

VALG 2023: En god oppvekst i Øvre Eiker

MENINGER: Øvre Eiker Høyre er stolte av å være pådriver for å sikre en god oppvekst for våre barn og unge.
Annonse

Vi har arbeidet hardt for å prioritere utdanning, og barn og unges oppvekst i kommunen, og vi mener bestemt at en av de viktigste rollene en kommune kan ha, er å legge til rette for at flest mulig har en god og trygg oppvekst og får seg en utdanning.

Satsning på lærere
Som et ledd i vår langsiktige satsing på barn og unges oppvekstsvilkår, fikk Høyre i budsjettet for 2023 sammen med våre samarbeidspartier FrP, KrF og Venstre støtte fra SP og dermed flertall til å bevilge 1,5 millioner kroner ekstra til flere lærere for 2023. Dette er ett av mange tiltak vi mener er helt avgjørende for å sikre gode utdanningsmuligheter og oppvekstsvilkår for barna våre i Øvre Eiker.

Annonse

Høyre satser på utdanning og oppvekst. Ut over styrkede bevilgninger til høyere lærertetthet ønsker vi lærere med mer videreutdanning og fortsetter satsningen på dette. Vi går til valg på å fortsette satsningen på lærere, skolehelsetjeneste og helsestasjon og vi ønsker å utvikle Ung Arena videre for enda flere. Et element i dette arbeidet er ikke minst å fortsette å sikre gode skolebygg og barnehagebygg for fremtiden.

Vi vil også jobbe for å bygge flere private barnehager. For oss er barnas trivsel og kvaliteten på tilbudet viktigst, ikke organisasjonsformen og eierskapet.

Kommunen det skal være godt å vokse opp i
Nylig bevilget kommunestyret 51 millioner kroner til utbygging av Ormåsen oppvekstsenter. Dette inkluderer varig utvidelse av både skole og barnehage. Dette er et betydelig beløp som vil ha stor betydning for elever og ansatte – og som løser det kapasitetsbehovet Ormåsen har.

Vi er også glade for at den nye barneskole på Loesmoen til 450 millioner kroner er under planlegging – og at første spadetak er under ett år unna. Dette prosjektet er av stor betydning for våre barn og vår kommunes fremtidige utvikling. Vi i Høyre er glade for å være ett av partiene som er med å sikre finansiering og gjennomføring av dette prosjektet i kommunestyret.

I årene som kommer vil Høyre også prioritere de øvrige barneskolene. Vi vet at det allerede er behov for oppussing på Fiskum og Skotselv skoler og behov for oppussing og utvidelse på Røren og i Vestfossen. Disse skolene er viktige for våre barn og unge – og de er viktige for stedsutviklingen og bygda vår. Med Høyre i førersetet vil vi se at også disse skolene får de nødvendige oppgraderinger og vedlikehold de trenger.

Vi i Høyre mener at våre skoler og barnehager må være i god stand, slik at de kan gi de beste mulige lærings- og utviklingsmulighetene for våre barn når de vokser opp.

Frivillighet
Vi i Høyre vil også understreke betydningen av frivilligheten i barnas oppvekst. Frivillige organisasjoner og aktiviteter gir barn og unge mulighet til å lære nye ferdigheter, møte nye venner og utvikle et positivt syn på livet. I Øvre Eiker er vi heldige fordi det er så mange frivillige organisasjoner, idrettslag og kultur-, og musikkforeninger som er viktige for våre barn og unges utvikling og som beriker Øvre Eiker.

Helse
Høyre har i mange år har satset på dedikerte kommunepsykologer og egne skolepsykologer. Det betyr at Øvre Eiker er blant landets beste på skolepsykologdekning. Skolepsykolog, kommunepsykolog og helsesykepleier er avgjørende for å sikre at våre barn og unge får den støtten de trenger for å håndtere utfordringer og utvikle seg til selvstendige og ansvarsfulle voksne.

Vi mener kommunen er forpliktet til å sikre at alle barn og unge i vår kommune har tilgang til en skolehelsetjeneste som gir dem muligheten til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv og at vi som politikere skal legge til rette for at våre barn og unge får den støtten de trenger for å håndtere utfordringer og utvikle seg til selvstendige og ansvarsfulle voksne.

Vårt mål er å sikre en oppvekst der alle barn i Øvre Eiker får de beste mulighetene til å lære, utvikle seg og lykkes. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å oppnå dette, og vi håper at innbyggerne i Øvre Eiker vil støtte oss i denne viktige satsingen.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat
Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse