22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Emil A. Bellen Nordahl. (Arkivbilde)

Arbeiderpartiets bjørnetjeneste til alle norske elever

MENINGER - VALG 2023: Arbeiderpartiet har nå vedtatt å skrote dagens fraværsgrense i videregåendeskole, til bytte for et fraværsreglement de selv ikke helt har funnet ut hvordan skal fungere. Fjerne en ordning som fungerer, bare for å bytte det ut med en lignende ordning, uten noe konsist innhold. En god byttehandel, eller hva?
Annonse

Fraværet i videregående skole har gått betydelig ned siden innføringen av fraværsgrensa, men det er fremdeles altfor høyt. Selv om flere og flere fullfører videregående er det fremdeles én av fem som ikke fullfører. Dette er problematisk, og det er ofte de elevene som sliter aller mest som faller fra.

For å redusere udokumentert fravær og for å følge opp elever som sliter bedre, innførte Høyre fraværsgrense i videregående skole. Etter innføringen av fraværsgrensa har fraværet i videregående opplæring gått dramatisk ned.

Annonse

Fraværet har holdt seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført. Sluttrapporten for evalueringen av fraværsgrensen viser at frafallet har gått ned for alle elever. De elevene som hadde høyest fravær er de elevene som har redusert fraværet sitt mest. Læringsresultatene har også gått opp. Samtidig er det fortsatt behov for å følge opp elevene som sliter mest på en bedre måte.

Det å fjerne fraværsgrensen vil gjøre det vanskelig og uoversiktlig å holde styr på sitt eget vurderingsgrunnlag. Med fraværsgrensen så visste du at det var inntil 10 prosent før du måtte begynne å dokumentere fraværet ditt. Da var det et oversiktlig system på det, som gjorde det enkelt for elevene å følge opp fraværet sitt.

Avskaffing av fraværsgrensen er ren populisme. Her blir en ordning vraket bare fordi den kommer fra høyresiden, en ordning som AP i sin tid stemte for. Så i stedet for å reversere all politikk bare fordi den kommer fra høyresiden, bør Arbeiderpartiet presentere sin egen politikk og komme med løsninger. Reverseringer er dyrt både for staten, og ikke minst lite gunstig for elevene det faktisk går ut over.

Høyre vil at elevene skal lære best og mest mulig, men det forutsetter at elevene er på skolen. Vi gjør elevene i videregående skole en stor bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte, og det bidrar også til å forberede dem til et arbeidsliv der udokumentert fravær ikke er akseptabelt. Derfor synes jeg det er rart at AP vil fjerne fraværsgrensen.

Jeg sier ikke at fraværsgrensen er perfekt, den har sine forbedringspunkter, men det er faktisk sånn at dagens fraværsreglement sikrer at årsaken til elevenes fravær blir fanget opp på et tidlig stadium. Med APs løsning vil det ta lengre tid før man muligens oppdager at noe er galt.

Derfor må vi ha en «rigid» grense for udokumentert fravær for å sørge for at årsaken til fraværet blir fanget opp tidlig nok.

Alle er helt enig i at skolen skal være opptatt av hvorfor elever er borte, ikke bare hvor mye, men om ingen registrerer at du er borte, er det heller ikke lett for noen å følge opp årsaken til fraværet. Først når fraværet fanges opp, kan lærere må sammen med elever legge en plan for å ta igjen tapt læring og vurderinger.

Det er viktig å stille krav til oss elever, det er ikke urettferdig, urimelig eller for strengt.

Det å stille krav, det er å bry seg.

Emil A. Bellen Nordahl
Leder i Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse