18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I år planlegger Statens vegvesen å legge asfalt for til sammen ca. 800 millioner kroner, men lite i Eiker-bygdene. (Foto: Bård Asle Nordbø, SVV)

Nå starter årets asfaltsesong – ber bilistene vise hensyn

Ca. en halv million tonn asfalt skal legges på riksveiene i år. For å få asfalt-oppdrag hos Statens vegvesen må du også konkurrere på klima- og miljøkrav. Statens vegvesen ber bilistene vise hensyn til de som jobber langs veien.
Annonse

I alt har Statens vegvesen inngått 24 kontrakter for årets asfaltsesong. Disse har en verdi på til sammen ca. 800 millioner kroner.

Men for Eiker-bygdenes sin del er det heller sparsomt med ny asfalt som skal legges. Gangveien forbi Ullern i Hokksund er en strekning. De eneste veistrekningen som får ny asfalt er fra rundkjøringen ved Kiwi i Hokksund og ned «skolebakken» til rundkjøringen ved Prix.

Annonse

Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai når telen er ute av bakken. Enkelte steder er asfaltentreprenørene allerede ute på veien.

Kart med oversikt over strekningene Statens vegvesen skal asfaltere i 2023.

Verden ser til Norge
I 22 av årets 24 asfaltkontrakter er CO2-utslipp vektlagt ved tildeling av kontraktene. Tidligere var det vanlig å ha lavest pris som tildelingskriteriene på asfaltkontraktene, men nå stiller Statens vegvesen klima- og miljøkrav i kontraktene.

– Norge er verdensledende når det gjelder klimakutt for asfalt. Statens vegvesen ligger an til å redusere CO2-utslippene på asfalt med 70 prosent innen 2030, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen.

Tre av asfaltkontraktene er pilotkontrakter hvor en kombinasjon av asfaltens levetid, CO2-utslipp og pris avgjorde hvilken entreprenør som vant anbudet. Entreprenørene kan selv velge massetype og beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får.

– Asfaltens levetid er viktig, og sammen med bransjen jobber vi for å bedre varigheten. Det er positivt både med tanke på kostnader og utslipp. I disse kontraktene nyttiggjør vi oss av entreprenørenes kunnskap og erfaring til å gi oss et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, sier Lunaas.

Den «grønne» asfalten har blitt lagt merke til – også utenfor Norges grenser.

– Internasjonalt har vi blitt lagt merke til. Vi merker at mange er interessert i hva vi har gjort og hvilke grep vi har tatt for å redusere utslippene knytte til asfalt. Det er selvfølgelig moro, forklarer Lunaas.

Planlegger asfaltleggingen fire år frem i tid
Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksveiene. Vi får nøyaktige data om spor og jevnhet i asfaltdekket, og vi kan se hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har gode planer for asfaltleggingen, og vi jobber etter en fireårig vedlikeholdsplan, forklarer teamlederen for asfalt.

Statens vegvesen har foretatt årlige målinger helt siden 1990 og sitter derfor på en svært god oversikt over dekketilstanden på veinettet vårt.

– Selv om vi har en plan for asfaltleggingen kan det forekomme endringer. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader asfaltdekket, kan det bli aktuelt å omprioritere eller å justere omfanget, sier han.

Kompenserer for prisstigningen
Asfaltbransjen er som resten av samfunnet rammet av høy prisstigning. Bindemiddelet bitumen har blitt dyrere sammen med flere andre innsatsfaktorer.

– Nytt i år er at Statens vegvesen som byggherre kompenserer for prisutvikling i henhold til SSB-indeks for asfalt. Tidligere har vi bare gitt kompensasjon for prisstigning for bitumen. Helt konkret betyr dette at Statens vegvesen tar mer av prisrisikoen, forklarer Lunaas.

Klar oppfordring: Vis hensyn til asfaltarbeiderne
Ny asfalt gir en jevn overflate med godt veigrep som gir tryggere veier og god kjørekomfort. I tillegg til trafikantenes sikkerhet, er det viktig å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs vegene våre.

Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.

– Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs veiene. De er på jobb for oss alle, oppfordrer Lunaas.

Det meste av asfaltarbeidet foregår på natten da det er minst trafikk langs veiene.

Kun gangveien langs Rv. 350 ved Ullern i Hokksund og riksveien fra Kiwi på Lerberg til bunnen av skolebakken får ny asfalt ifølge oversikten til Statens vegvesen.
Del:
Annonse