20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Søppelsekker, hansker og en plan for avfallshåndtering er alt du trenger for å rydde på stedet der du bor. (Illustrasjon)

Ny nasjonal dugnad mot forsøpling der du bor

For 12 år siden startet Hold Norge Rent Strandryddedagen, og nå lanserer de en ny nasjonal dugnad for å få fjernet søppel i byer og tettsteder over hele Norge. Ta på ryddehanskene og gjør en innsats der du bor førstkommende lørdag, er oppfordringen.
Annonse

Hold Norge Rent inviterer til en ny nasjonal ryddedugnad med mål om å fjerne søppel i byer og tettsteder over hele Norge. Lørdag 6. mai inviterer de derfor alle til å ta med venner og familie og lage egen ryddeaksjon eller melde seg på et arrangement hvis det finnes noe planlagt i nærheten.

Hvorfor rydde i byen eller tettstedet?
Forsøpling fra land havner i havet på mange måter. I byer og tettsteder innenlands kan søppel forsvinne fra gateplan, for eksempel med overvannet, ned i kumlokk og videre direkte ut i nærliggende elver. Og med elvene reiser søppelet videre til havet. Ting detter ut av fulle søppelkasser, tas med vinden eller av fugler, faller ut av lomma vår osv.

Annonse

– Steder langs kysten er spesielt utsatt fordi det er så kort vei fra byrommet til sjøkanten. Målt i vekt er 70-80 prosent av plasten i havet blitt transportert fra land via elver og kystlinjer, sier prosjektleder for Byryddedagen, Heidi Gromstad.

Forsøpling fra land er faktisk den største kilden til forsøpling på strender, ved kysten og i havet.

– Derfor er det viktig at vi holder byen vår ren og fri for forsøpling. Hvis vi rydder i byer og tettsteder, bidrar vi til en ren kyst og et rent hav, forklarer Gromstad.

Ta hensyn til hekkende fugl
Husk: I mai-måned er hekketiden i gang, og det er viktig at vi ikke forstyrrer fuglene når vi rydder. Langs elver, i skogen og i busker og kratt hvor det sjelden ferdes mennesker, kan fuglene ligge på reir, og da er det viktig at vi ikke forstyrrer dem.

Del:
Annonse