19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er varslet skogbrannfare på gult nivå på deler av Sør- og Østlandet de kommende dagene.

Varsler om fare for skogbrann – husk bålforbudet

Aviser, radio og TV har i lengre tid omtalt ulike skogbranner og advart mot å gjøre opp ild i skog og mark. Likevel er det folk som utfordrer det generelle bålforbudet og går på en «smell» med utrykning fra brann og politi som en konsekvens.
Annonse

I dag er det på nytt sendt ut et varsel på gult nivå om skogbrannfare. Det gjelder for deler av Sør- og Østlandet – inkludert Eiker og Drammen.

Varsom.no beregner faren for skogbrann i hele landet, basert på informasjon om temperatur, nedbør og vind.

Annonse

Skogbrannfareindeksen for Norge er basert på den kanadiske Fire Weather Index (FWI), men tilpasset til norske forhold. Denne måten å varsle skogbrann på startet de med i juni 2021.

Sentrale værparametre er lufttemperatur, luftfuktighet, nedbør, vind og snø. For eksempel kan skogbrannfareindeksen øke enten ved fravær av nedbør eller med økende vind. Tilsvarende minker skogbrannfaren ved mindre vind og ved nedbør.

Konsekvens: Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd: Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Del:
Annonse