25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leder av juryen for Grønn Gründer 2023, Helge Mork, sammen med jurymedlemmene Silja Sverreson (t.v.) og Lisbeth Torkildsen.

Helse i sentrum for Grønn Gründer-prisen 2023

Prisen «Grønn Gründer» deles ut for fjerde gang i 2023. Denne gangen ønsker initiativtaker og prisutdeler Drammen Rotary Klubb å hedre gründere som står for innovasjon og nyskapning innenfor helse.
Annonse

– Helse er altomfattende og vi tenker helse i bredeste forstand, sier Helge Mork, som leder juryen i år.

Han understreker at helse er noe som angår oss alle og som er viktig for samfunnet. Prisutdeleren ønsker å få fram hva gründere kan utrette innenfor helse og hva samfunnet og den enkelte kan gjøre for folkehelsa.

Annonse

– Vi ønsker å hedre gründere som står bak teknologiske nyvinninger, som bidrar med nye løsninger for å fremme folkehelse, som inkluderer flere i arbeidslivet og bidrar til å redusere utenforskap og ensomhet. Samtidig vil vi gjerne høre fra bedrifter og organisasjoner som utvikler helsefremmende tiltak, sier Mork.

Kravet til tiltakene er at de skal ha en tydelig grønn profil og være økonomisk, bærekraftig, sosialt og miljømessig ansvarlig.

Verdige vinnere
Drammen Rotary Klubb finansierer prisen og samarbeider med Næringsforeningen i Drammensregionen og Universitet i Sørøst-Norge om å finne verdige kandidater. Prisen er på 30.000 kroner og er tidligere vunnet av teknologiselskapet Piql for miljøvennlig lagring av store mengder data, bedriften NNNN som produserer energieffektive høyttalere og av forskningsavdelingen til gjenvinningsbedriften Lindum for forskning på biokull.

Nominerte i fjor var også Hokksund-bedriften OSO Energy med sin nye løsning for oppvarming av varmtvann og Drammensbedriften Kobla som motiverer folk til å ta grønne reisevalg.

Fremme god helse
FNs bærekraftmål står sentralt i kriteriene. For 2023 ønsker juryen derfor spesielt å trekke fram bærekraftmål nr. 3 som handler om å sikre og fremme god helse for alle.

Nå starter søket etter kandidater. Det foregår i Drammen, Lier og Øvre Eiker. Drammen Rotary Klubb og samarbeidspartnerne håper på god oppslutning fra teknologimiljøene, forskermiljøene og andre miljøer som bidrar med bærekraftige og innovative tiltak som styrker folkehelsen.

– Vi tar gjerne imot forslag på nye teknologiske og digitale løsninger og forslag som helt uten bruk av teknologi bidrar til bedre helse, sier Mork.

Nytt sykehus og helsepark
Byggingen av det nye sykehuset og helseparken på Brakerøya har inspirert til å velge helse som tema. Forslag fra sykehusmiljøet er kjærkomne.

– Vi håper også å få forslag fra det gryende helsepark-miljøet. Også teknologimiljøer, private klinikker og frivillige organisasjoner ønsker vi å høre fra. Vi er overbevist om at det foregår mye helseinnovasjon alle disse stedene, sier Mork.

Utdelingen av Grønn Gründer-prisen 2023 vil skje under Bærekraftkonferansen i Drammen 27. september.

Juryen består av Helge Mork, Kari Lien, Stig Pedersen, Erik Dalheim, Arild D. Lauritzen og Tore Fyrand fra Drammen Rotary Klubb. Prosjektleder Lisbeth Torkildsen representerer Næringsforeningen i Drammensregionen og arbeidslivskoordinator Silja Sverreson er Universitetet i Sørøst-Norges representant.

Fristen for å foreslå kandidater er 20. juni.

Helse står i sentrum i jakten på kandidater til Grønn Gründer-prisen 2023.
Del:
Annonse