23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Se mamma, den er rosa! Kjemikalier havner lett på gulvet eller bak noe annet i boden og garasjen, og kan være spennende å for de små. (Foto: Skafor)

Pass på barna: Høytid for forgiftninger med vaskemidler

«Alle» skal fikse og rengjøre før 17. mai, og da brukes ofte sterke kjemikalier. Giftinformasjonen melder om en kraftig økning i antall henvendelser om uhell med sterke vaskemidler hver vår.
Annonse

Sesongen for vårrengjøring er i gang. Når vi vasker ute bruker vi ofte sterke stoffer som husvask, kraftvask, terrasserens og soppfjernere.

Giftinformasjonen merker tydelig at våren kommer fordi de får et økt antall henvendelser om mulig forgiftning av for eksempel terrasserens hvert år på denne tiden.

Annonse

– Mange av disse produktene er etsende. De kan føre til alvorlige skader på hud og øyne dersom du får det på deg, og alvorlige indre skader dersom du svelger det, sier skadeforebygger Tina Hveem Vislie i Skadeforebyggende forum.

Det meldes om skader på både voksne og barn, men barn er i større fare for å ta noe giftig i munnen.

– Særlig små barn utforsker mye, de etterligner voksne og vil gjerne hjelpe til, og det kan få alvorlige konsekvenser, utdyper Hveem Vislie.

Det er viktig å ikke helle farlige produkter over på umerkede flasker, som for eksempel brusflasker og andre drikkeflasker. Det kan gjøre det ekstra fristende for små barn å utforske innholdet, eller i verste fall smake på det.

Mange kjemikalier som brukes under vårrengjøringen kan føre til alvorlige forgiftninger, spesielt blant barn. (Foto: Unsplash)

Ikke stol på barnesikringer
– Det er også viktig å ta en sjekk på hva du har av farlige stoffer hjemme, både innendørs, i uthuset og i garasjen. Husk at også gjødsel og plantevernmidler kan føre til forgiftning. Da kan du forsikre deg om at alle produkter er i sin originale emballasje og plassere de utenfor barn, og husdyrs, rekkevidde, råder Hveem Vislie.

Mange korker har barnesikringer, og det er naturlig å tenke at det er godt nok. Dessverre kan også barnesikringer ha feil, og dermed bidra til falsk trygghet.

-Vi i Skafor pleier å si at barnesikring kun er en tilleggssikkerhet, etter at du har plassert flasken utenfor barns rekkevidde. Da er det flere barrierer mellom barnet og innholdet, sier Hveem Vislie.

Lagre nummeret til Giftinformasjonen
En av Skafors medlemsorganisasjoner, Giftinformasjonen, driver folkeopplysningsarbeid om dette temaet. Giftinformasjonen er FHIs tjeneste der du kan ringe inn om du mistenker eller vet at noen andre eller deg selv har vært utsatt for forgiftning.

Rundt halvparten av deres 9.500 henvendelser fra allmennheten i 2019 gjaldt barn som hadde sølt kjemikalier på seg, fått det i øynene eller fått det inn via munnen.

– Vi råder alle til å lagre nummeret til Giftinformasjonen på mobilen. Dersom uhellet er ute, har du tilgang på den beste kunnskapen innenfor forgiftninger bare en kort samtale unna, forteller Hveem Vislie.

Nummeret til Giftinformasjonen er 22 59 13 00.

– Helt til slutt oppfordrer vi også alle besteforeldre og andre som ikke har barn til vanlig om å være ekstra oppmerksomme på at farlige kjemikalier skal oppbevares i original emballasje og utenfor barns rekkevidde. Og også de bør lagre nummeret til Giftinformasjonen, avslutter Hveem Vislie.

Skadeforebygger Tina Hveem Vislie. (Foto: Pernille Münster)

Gode råd til vårrengjørere:
– Behold produkter i original emballasje. Barn kan lettere enn voksne forveksle gift med drikke. Det er også lettere for Giftinformasjon å gi riktig hjelp når de vet hvilket stoff som har ført til etseskaden eller forgiftningen.

– Les alltid bruksanvisningen før bruk.

– Bruk riktig fortynning til riktig bruksområde.

– Bruk hansker og annen beskyttelse når du håndterer stoffer som krever det.

– Oppbevar produktene utilgjengelig for barn.

Kilde: FHI.no

Fakta
Katten har ni liv, det har dessverre ikke vi. Skafor arbeider derfor aktivt for å forebygge ulykker i samfunnet.

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlemsorganisasjon. Vårt oppdrag er å formidle kunnskap om skader, ulykker og forebygging, og motivere til innsats. Vi samarbeider med kommuner, organisasjoner, myndigheter og næringsliv over hele landet.

Del:
Annonse