25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Divisjonsdirektør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen oppfordrer alle legekontor til å ta i bruk den nye løsningen med digitale helseattester.

Nå kommer digitale helseattester for førerkort

- Vi er stolte og glade over at Statens vegvesen i samarbeid med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett nå tilbyr en digital løsning for å sende inn helseattester når du trenger det for å få førerkort, sier divisjonsdirektør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.
Annonse

Tilbudet gjelder for alle utstedelser av førerkort der det kreves helseattest, når attesten er utstedt uten tidsbegrensninger.

I første omgang vil den digitale løsningen være tilgjengelig for et lite utvalg legekontorer, fordi det er en del digital infrastruktur som må på plass hos legene før alle kan bruke tilbudet.

Annonse

– Spør fastlegen din om de kan sende inn helseattesten digitalt, foreslår divisjonsdirektør Bodil Rønning Dreyeri Statens vegvesen.

Helhetlig digital løsning
Med digital helseattest kan legene enkelt sende over helseattester som er utstedt uten tidsbegrensninger digitalt. Det er bare konklusjonen i helseattesten som sendes over til Statens vegvesen. Helseattesten mottas umiddelbart digitalt hos Statens vegvesen etter at legen har sendt den.

For yrkessjåfører og andre som har lastebil- og bussklasser samt sjåfører over 80 år er helseattest nødvendig for at du får fornyelse av førerkortet.

De aller fleste av disse vil på sikt kunne fornye førerkortet uten å måtte møte opp fysisk på en trafikkstasjon. Du kan fornye førerkortet ditt digitalt via Din Side på vegvesen.no, så snart helseattesten er sendt fra legen, forteller Bodil Rønning Dreyer.

– Digital helseattest er underlagt like strenge rutiner som ved mottak og behandling av helseopplysninger på papir. Det er helseattesten som sendes digitalt, ikke helseopplysningene. Personvernet er derfor godt ivaretatt, sier Bodil Rønning Dreyer.

Sparer tid, penger og miljøet
Vegvesenets kunder vil spare tid, penger og miljøet når de slipper å reise til en trafikkstasjon for å levere helseattester. Potensialet er stort, hvis alle landets leger etter hvert tar i bruk den digitale løsningen slipper 180.000 personer å møte på trafikkstasjonen.

Det vil gi 7,2 millioner sparte kilometer og over 900 tonn mindre CO2-utslipp.

– Med andre ord et godt bidrag til det grønne skiftet, sier Bodil Rønning Dreyer.

Gode digitale løsninger er et pluss for alle parter
Tidligere i år lanserte Statens vegvesen en digital løsning for optikere og øyeleger for digital innsending av synsattester. Løsningen har vært en ubetinget suksess. Det er vinn-vinn for alle parter.

– Ved hjelp av de digitale innsendingsløsningene vil leger, optikere og øyeleger spare tid og penger på utskrifter. Etter registrering av helseattester og synsattester er det bare å trykke send på PC-en. Etter innsending av digitale attester vil kundene raskt få bekreftelse fra Statens vegvesen på SMS om at attesten er mottatt, sier Bodil Rønning Dreyer.

Del:
Annonse