23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

FLOM: Her fra Steinberg lørdag kveld. Drammenselva har gått over breddene flere steder og oversvømt gangveier fra Pølsesvingen i Drammen til Hellefossen i Øvre Eiker. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

NVE: Flommen i Drammensvassdraget tar seg opp igjen

(Oppdatert kl. 20.40) Etter en kort pause, vil flommen ta seg opp igjen i mange elver og innsjøer på Østlandet. Selv om vannstanden har sunket i flere innsjøer de siste dagene, ventes det en betydelig økning i løpet av kommende uke. Det opplyser NVE på sine nettsider.
Annonse

Som følge av vedvarende snøsmelting og noe regn har flomvarslingen i NVE i løpet av denne uken sendt ut flere flomvarsel på gult nivå, både i Nord-Norge og i Sør-Norge, inkludert Drammensvassdraget, melder DRM24.

Nå har NVE sendt ut et oppjustert varsel der Krøderen vil nå oransje nivå i løpet av kort tid. Det betyr økt vannføring også i Drammenselva, hvor det nå er flom på gult nivå og mange har allerede merket konsekvensene av det med stengte gangveier og utilgjengelige steder.

Annonse

Som følge av kjøligere vær 17. og 18. mai tok flommen i Sør-Norge en kort pause. Vannføringen i Glomma og Trysilelva har minket eller flatet ut, men ventes nå å øke igjen i takt med økende temperatur og snøsmelting.

Vannføringen ventes også å øke igjen i Drammensvassdraget, og ventes å nå gult nivå mange steder i løpet av helgen. Dette gjelder både hovedvassdraget og sideelvene.

MJØNDALEN: Gangveiene er oversvømt, men det er fortsatt en del igjen opp til E134.

Kan få 10-årsflom i Drammen
– Vi anbefaler alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer å flytte verdier opp fra kjelleren, og flytte rundballer, båt, campingvogner vekk fra elvekanten, sier Sjur Kolberg flomvakt i NVE.

NVE venter at flommen vil nå oransje nivå flere steder i løpet av neste uke.

– I første omgang anbefaler vi å flytte verdier slik at de er sikret mot et nivå på 10-års flom i Glomma og Drammensvassdraget. Det er stor usikkerheten i værprognoser og det kan være flom både under og over dette nivået, tilføyer Kolberg.

Flomvarselet oppjustert til oransje nivå
Som følge av kraftig og vedvarende snøsmelting er vårflommen godt i gang i deler av Sør-Norge. Flomvarselet for Krøderen er justert opp til oransje nivå. Stor vannføring og vannmettet jord gjør at situasjonen er svært følsom for nedbør og temperatur. Det ventes regn og regnbyger i deler av Sør-Norge mandag og tirsdag som kan føre til skadeflom i flere elver på Østlandet.

Flom i Drammensvassdraget
Flommen har nådd gult nivå i Sperillen og Drammenselva ved Mjøndalen bru. Vannføringen i flere elver og innsjøer vil kunne nå gult og oransje nivå i starten av uken.

– Vi har nå sendt ut et varsel om oransje nivå for Krøderen som gjelder fra tirsdag, sier Sjur Kolberg, flomvakten i NVE.

Det ventes noe regn mandag og tirsdag, og dette kan føre til raskt økende vannføring i uregulerte sidevassdrag – også i Numedalslågen. Plassering av nedbøren er usikker og behov for nye flomvarsler vurderes igjen tidlig mandag morgen.

HELLEFOSSEN: Du kommer ikke tørrskodd inn i en av fiskebuene overfør Risøra på østsiden av elva.
HELLEFOSSEN: God vannføring over demningen.
Del:
Annonse