19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ressursgruppa som skal bistå lag og foreninger. F.v. ser vi Cato Brekke, Tormod Brenden, Hanne Lyngaas, Willy Skaret og Kari Mette Høstvik fra kommunen.

Idrettsrådet utvides og skal fange opp flere aktiviteter

Øvre Eiker Idrettsråd utvider nå sin virksomhet og blir et idretts- og aktivitetsråd for alle som driver med ulike egenaktiviteter i kommunen. Dette er et toårig prøveprosjekt og i går var det første møtet med ulike aktører i Vestfossen.
Annonse

Idrettsrådet har til nå vært en sammenslutning som har favnet om idrett, musikk og teater. Men nå skal også alle andre lag og foreninger kunne bli med som likeverdige medlemmer. Hensikten er å kunne bistå med blant annet informasjon, hjelp til å søke midler og annen bistand som de enkelte lag og foreningene måtte trenge.

Øvre Eiker Idretts- og aktivitetsråd er ett av fire i Viken fylkeskommune som har fått denne oppgraderte statusen og det er bevilget penger fra blant andre kommunen og Viken Idrettskrets slik at ledelsen i idrettsrådet får en liten kompensasjon for jobben som må gjøres for å hjelpe ulike lag og foreninger.

Annonse

I går var et 30-talls foreninger invitert til informasjonsmøtet, men under halvparten stilte opp på klubbhuset til fiskevernforeningen i Vestfossen. Her var også ressursgruppa som skal bistå lag og foreninger. Ett eksempel på det er Willy Skaret som skal bistå blant annet med å arrangere toppturer rundt om i Øvre Eiker.

Praktisk bistand
Et av målene med denne nye funksjonen til idretts- og aktivitetsrådet er å kunne yte praktisk bistand i driften av aktiviteten. Det finnes en jungel av muligheter for å søke om penger til ulike formål. Det er vanskelig å ha oversikt, og det er vanskelig å skrive den rette søknaden. Her kommer dagens leder av idrettsrådet inn, Hanne Lyngaas, som sies å være helt «rå» på å skrive søknader og skaffe penger til ulike formål.

Men mange klubber sliter med rekrutteringen, og informasjon og markedsføring blir derfor en viktig oppgave. Å løfte fram de ulike ildsjelene i klubbene er en mulighet og her har gruppen fått med seg en lokal ung skribent til jobben. Det skal også jobbes med å synliggjøre de ulike tilbudene gjennom portalen Ut.no. Alle lag og foreninger oppfordres derfor til å lage seg en profil her.

Idrettsrådet har og skal være en høringsinstans overfor kommunen. Hanne Lyngaas understreket viktigheten av å komme tidlig inn i ulike planer når det gjelder utbygginger og omreguleringer. Hun viste blant annet til Eiker-løkka eller gamle Gressbanen hvor det nå jobbes med et større boligprosjekt. Her var det viktig for idrettsrådet å komme med innspill til ulike aktiviteter.

Vanskelig å finne tilbud
Det er et mylder av ulike lag og foreninger i Øvre Eiker og det skulle være en forening for enhver smak. Problemet er å finne fram i denne jungelen. Kommunen har et rimelig oppdatert register for disse foreningene, men dette er så langt ikke søkbart for innbyggerne. Det jobbes det nå med å gjøre noe med i en ny nettløsning kommunen har jobbet med over lang tid.

Det ble også understreket på møtet at kommunens lag og foreninger må bli mer synlig og mer aktive når det gjelder ulike nasjonale aktivitetsdager.

30 lag og foreninger var invitert til møtet i Vestfossen i går kveld, men langt fra alle møtte opp. Det ble likevel en god diskusjon om hva utvidelsen av idrettsrådet ville bety for ulike lag og foreninger i kommunen.
Del:
Annonse