20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det ligger an til en femårs flom i Drammenselva om det ikke prognosene for regn endrer seg dramatisk. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

NVE: Flomtoppen er trolig passert på torsdag

Nye prognoser fra vassdragsregulantene tyder på at flomtoppen i Drammenselva er over på torsdag. Med mindre det kommer mye nedbør denne uka, tilsier prognosene nå en femårsflom.
Annonse

Drammen kommune har vært i beredskap siden NVE for noen uker siden meldte om fare for en kraftig vårflom i Drammensvassdraget. Det er spesielt Mjøndalen, Krokstadelva og Steinberg som er utsatt i kommunen ved økt vannføring som kommer ned vassdraget.

I helgen viste prognosene at det kunne komme mye regn i Drammensvassdragets nedbørsfelt. Nye prognoser viser nå et tørrere scenario. På det meste blir vannføringen i elva trolig på ca. 1400 kubikkmeter i sekundet ved Mjøndalen bru, noe som vil gi en vannstand opp mot kotehøyde ca. 2,4 meter (NN2000).

Annonse

Dette tilsvarer femårsflom, altså en litt stor vårflom. Nedstrøms vil vannstanden bli lavere ned mot fjorden. Ved Landfalløybrua forventes vannstanden å holde seg under kotehøyde på 1 meter.

Klokken 12.30 i dag var vannføringen ved Mjøndalen bru på 1.171 kubikkmeter i sekunden. Vannstanden var kl. 14.00 på kotehøyde 1,855 ifølge Sildre.

– Det er først ved vannføring i elva på over 1.600 kubikkmeter i sekundet at vi får større problemer i Mjøndalen, Steinberg og Krokstadelva. Det kan derfor se ut til at vi slipper unna skadeflom denne gangen. Vi følger likevel nøye med og vurderer fortløpende om vi skal sette ut flomvern enkelte steder for å beskytte viktig infrastruktur, sier beredskapssjef i Drammen kommune Sten Petter Aamodt.

Aamodt understreker at prognoser alltid er usikre og oppfordrer derfor alle som bor eller har virksomhet langs elva om å gjøre nødvendige flomforberedelser, blant annet å sikre løse gjenstander som kan bli tatt av vannmassene.

Det er kommunen som melder dette på sine nettsider.

HOKKSUND: Det er også mye vann ved Nedre Sandøra eller Tjuvøya som den også kalles. (Foto: Mona Elisabeth Klausen)
Del:
Annonse